Single title

Bosnian translation and commentary of the German constitution

USTAV SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

The Bosnian translation and commentary of the German constitution will be particularly helpful for constitutional lawyers who deal with the German constitutional system, especially with questions of federalism. The German federal system can certainly contribute to the further development of the Bosnian system on some issues.
Bosanski prijevod s komentarima Osnovnog zakona SR Njemačke bit će posebno koristan pravnicima koji se bave njemačkim ustavnim sistemom, posebno pitanjima federalizma. Njemački federalizam je zasigurno dobar model koji se može koristiti kao jedno od polazišta u izučavanju.