Seminar

Crkve i verske zajednice u savremenoj Srbiji: RKC

Seminar

U četvrtak 3. aprila u biblioteci Fondacije Konrad Adenauer održano je drugo predavanje u okviru seminara Crkve i verske zajednice u savremenoj Srbiji.

Details

Posle upoznavanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom učesnici seminara upoznali su se učenjem Rimokatoličke crkve i njenim radom u Srbiji. Predavanje je održao otac Andrej Đuriček, paroh crkve Krista Kralja u Beogradu.

Otac Andrej je pre svegao objasnio na kakvim temeljima stoji Rimokatolička crkva i njeno učenje, kako funkcioniše hijerarhija u njoj i kako je Crkva podnela promene koje su se desile 70-tih godina a ticale su se službe u njoj.

On je još objasnio koja je uloga Crkve u modernom svetu, čemu ona treba da teži kao i to zašto vera podrazumeva solidarnost i zajedništvo. Otac Andrej je dodao da je sve više vernika koji veruju u Boga ali ne odlaze u crkvu i da to treba posmatrati kao jedan sociološki fenomen kojim se treba baviti i u samoj crkvi a posebno u nauci.

Predavač se posle uvodnog izlaganja osvrnuo na pitanja polaznika seminara. Studente je najviše zanimlo da li crkva može da se odvoji od nacionalizma, šta je sve potrebno da bi se jedna ličnost proglasila za svetitelja, koliko Crkva može da učestvuje u aktuelnim političkim dešavanjima, koji su izazovi savremenog doba sa kojima se Rimokatolička crkva susreće, da li se može poboljšati medijski rad Rimokatoličke crkve u Srbiji i druga.

Otac Andrej se najpre osvrnuo na pitanje nacionalizma i rekao da Crkva mora da bude odvojena od nacionalizma i da se svako povezivanje crkve sa nacionalizmom i netrpeljivošću prema drugoj naciji može posmatrati kao greh. Poruka crkve je univerzalna i to je njen najveći doprinos civilizaciji, prema tome ona ne može praviti razliku među ljudima prema naciji i rasi već treba da osudi bilo kakvu diskriminaciju. Otac Andrej je još naveo da je Katolička crkva u prošlosti napravila mnogo grešaka i da se zbog toga mora izviniti oštećenim stranama jer je bez toga pomirenje nemoguće.

Što se tiče kanononizacije i proglašavanja određene ličnosti za svetiteljaa, otac Andrej je objasnio polaznicima kako teče proces proglašavanja svetaca u Rimokatoličkoj crkvi i rekao da za takvu odluku mora postojati širi konsenzus, te da ličnost koja se kanonizuje ne sme izazivati razdor i svađu u zajednici. Predavač je naglasio da ličnost koja treba da postane svetac treba da ujedinjuje vernike i služi kao primer svima. On je uporedio proces kanonizacije nadbiskupa Alojzija Stepinca i Pape Pija XII koji izazivaju kontroverze zbog njihove uloge tokom Drugog svetskog rata kao i kanonizaciju Roberta Šumana i Konrada Adenauera kao inicijatore ujedinjenja Evrope i posleratne Nemačke.

Studente je zanimalo kako Crkva još kmunicira sa svojim vernicima i šta bi moglo da se poboljša u njenom medijskom radu. Predavač je rekao da u Beogradu deluje Katolički media centar koji izdaje mesečni časopis "Blagovesti" i da se na tom polju može još mnogo toga uraditi. Na višim nivoima u Rimokatoličkoj crkvi se isto mnogo toga promenilo i da se u Vatikanu sve se više posvećuje pažnja medijskom radu.

Otac Andrej je još naveo da Srpska pravoslavna crkva i Rimokatolička crkva u Srbiji imaju dosta prostora za saradnju i da se obe Crkve suočavaju sa sličnim problemima.

Studenti su bili veoma zadovoljni predavanjem i predavačem koji im je omogućio da prošire svoje znanje o Rimokatoličkoj crkvi i njenom delovanju u Srbiji. Upoznavanje sa ovom verskom zajednicom nastavljeno je posetom nedeljnoj misi u Crkvi Krista Kralja u Beogradu u nedelju, 6. aprila.

Studenti su se upoznali sa Misom u Rimokatoličkoj crkvi i imali su prilike da postave ocu Andreju i pitanja o službi i Crkvi.

Sledeći susret je sa Jevrejskom zajednicom Srbije 15. maja.

Share

Add to the calendar

Venue

Beograd

Contact

Jelena Jablanov Maksimović

Jelena Jablanov Maksimović bild

Project Coordinator

Jablanov.Maksimovic@kas.de +381 11 3285-210 +381 11 3285-329