Einzeltitel

Občianska spoločnosť na Slovensku

von Grigorij Mesežnikov

Krízy, križovatky, výzvy

V druhej polovici roka 2016 Inštitút pre verejné otázky s partnermi realizoval výskumný projekt zameraný na vyhodnotenie stavu, trendov, potrieb a možností rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Nadácia Konrada Adenauera podporila vydanie knižnej publikácie, ktorá zhrnula hlavné zistenia projektu.