Einzeltitel

Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı

Türkiye’nin nüfusunun çoğunluğunu gençlerin oluşturması dolayısıyla yüksek öğrenim alan gençlerin Avrupa Birliği hakkında bilinçli bir şekilde sahip oldukları pozitif ya da negatif algı, son dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yaşanan gelişmeler ışığında genel tablonun ortaya çıkarılması açısından oldukça önemlidir. Söz konusu kitapçık, Türkiye’de üniversite eğitimi alan gençlerin Avrupa Birliği’ne yönelik algılarının belirlenmesi ve bu çerçevede ileriye dönük stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla ortaya çıkarılmıştır.
ÖNSÖZ

Avrupa Birliği’ne katılım, Türkiye’nin çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkma idealini gerçekleştirmek için çok önemli bir süreçtir.

Düne kadar oyalama taktiğiyle, durumu idare etme anlayışıyla sürdürülen Avrupa Birliği politikamız, Hükümetimizle birlikte net ve somut bir devlet politikasına dönüşmüş, Türkiye her açıdan Avrupa Birliği’ne katılım yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerler olmuştur.

Dönemimizde başlatılan katılım müzakereleri, her türlü olumsuzluğa rağmen etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Özellikle son yıllarda Türkiye’nin gelişen ekonomik durumu ve çok yönlü dış politikası sayesinde artık bütün dünya, ülkemizden övgüyle bahsetmektedir.

Hayata geçirdiğimiz reformlar Türkiye’yi şu anda dahi birçok AB üyesi ülkeden daha ileri bir konuma taşımıştır. Türkiye’nin AB’ye yük olacak değil, AB’den yük alacak bir ülke haline geldiğiniz bizatihi Avrupalı yetkililer seslendirmektedir.

Buna rağmen Türkiye’nin önüne çıkarılan yapay engeller ve ülkemizin maruz kaldığı çifte standartlar sebebiyle müzakerelerde hak ettiğimiz noktada olmadığımız aşikardır. Bu durum da kamuoyumuzun AB’ye güvenilirliğiniz zedelemekte, vatandaşlarımızın AB üyeliğine olan inancını yitirmesine sebep olmaktadır. Türk halkı Avrupa Birliği’ne değil ama Avrupa Birliği’nin haksız politikalarına haklı olarak tepkisini ortaya koymaktadır.

Ülkemizde Avrupa Birliği hakkındaki algılar genel olarak baktığımız zaman pozitif yönde iken, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı çifte standart neticesinde kimi dönem negatif bir hal almaktadır. Kamuoyunun bu konudaki nabzını ölçmek için toplumumuzun önemli bir kısmını oluşturan gençlerimizin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkındaki düşünceleri bizlere ışık tutmaktadır. Çünkü Avrupa Birliği perspektifi gençlerimizi yakından ilgilendiren, gençlerimizin gelecek perspektifini de doğrudan etkileyen bir hedeftir.

Sayın Nail Alkan tarafından ortaya çıkan bu çalışmanın, ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği algısı hakkında merak edilen soruları gidermesi yönünde önemli katkıları olacağı inancındayım. Bu çerçevede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Egemen BAĞIŞ

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci