Zaklada hrvatskog državnog zavjeta (ZHDZ)

Stiftung des Kroatischen Staatlichen Eides (ZHDZ)
Zaklada hrvatskog državnog zavjeta utemeljena je u listopadu 1995, a počela je sa radom u travnju 1996. Kao takvi prva smo politička zaklada u Hrvatskoj. Misija Zaklade je postati centar izvrsnosti za političko obrazovanje i političko savjetovanje, djelujući na demokršćanskim temeljima, a kako se politička doktrina kršćanske demokracije uvelike oslanja na kršćansko-socijalni nauk u središtu doktrine je čovjek-osoba i njegovo dostojanstvo. Pozivajući se na kršćansko-socijalni nauk, temeljne vrijednosti Zaklade hrvatskog državnog zavjeta počivaju na socijalnoj pravdi političke zajednice, koja u konačnici postoji radi općeg dobra, a zadaci Zaklade su da se na nacionalnom i međunarodnom planu putem političke naobrazbe zauzima za mir, slobodu i pravednost. Cilj Zaklade je dati svoj doprinos jačanju političke kulture, kulture dijaloga, odnosno podržavanje izgradnje i nadogradnje demokratskog društva i pravne države te socijalno tržišnog gospodarstva kako bi se demokracija učvrstila, a smisao demokracije je dostojanstvo čovjeka i sloboda.
na web stranicu

Zagrebačka inicijativa

Zagreb Initiative (ZI)
Zagrebačka inicijativa sastoji se od skupine iskusnih i priznatih hrvatskih ekonomista i novinara, kojima je glavni cilj razrada prijedloga za rješavanje ekonomskih izazova u zemlji te podnošenje istih zainteresiranoj hrvatskoj javnosti putem diskusija i publikacija. Putem vlastitog stručnog časopisa „Perspektive“ široj javnosti približavaju elemente modela socijalnog tržišnog gospodarstva kako bi se omogućio brži i ravnomjerniji razvoj hrvatskog gospodarstva.
na web stranicu

Hrvatska udruga menađera sigurnosti (HUMS)

Kroatischer Verband der Sicherheitsexperten (HUMS)
Udruga je osnovana 19. ožuljka 2007 godine u Zagrebu. U udrugu su učlanjene osobe koje profesinalno upravljaju procesima sigurnosti u javnom i privatnom sektoru sigurnosti.Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS) dobrovljna je i strukovna organizacija čiju filozofiju i društveni status određuju nezavisnot,nestranački i nevladin karakter, neprofitna djelatnost i strukovna solidarnost.Osnovni ciljelvi Hums-a su suradnja sa svim relavetnim subjetkima u podizanju i ostvarivanju ukupne sigurnosti zajednice, razvoja i jačanje partnerstva između javnog i pravnog sektora sigurnosti u Republici Hrvatskoj.Hrvatska udruga menadžera sigurnosti u svom radu smatra da u ostvarivanju sigurnosti u Republici Hrvatskoj nema razdiobe interesa između državnog i društvenoga sektora. Udruga se zalaže za suradnju znanosti, korporativne i privatne sigurnosti, te države s ciljem ostvarivanja ukupne sigurnosti svih građana.
na web stranicu

Regionalni centar za sigurnosnu suradnju (RACVIAC)

Regionales Zentrum für Abrüstung und Verifikation (RACVIAC)
Centar za sigurnosnu suradnju (eng. Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Centre, RACVIAC) je međunarodna, neovisna, nevladina, regionalna i akademska organizacija s misijom poticanja dijaloga i suradnje u sigurnosnim pitanjima jugoistočne Europe putem partnerstava zemalja u regiji i njihovih međunarodnih partnera. S ciljem jačanja regionalne stabilnosti, RACVIAC se bavi širokom lepezom vojno-političkih pitanja, uključujući reformu sigurnosnog sektora i međunarodne i regionalne suradnje, s naglaskom na euroatlantske integracije. Centar doprinosi promicanjem razmjene informacija, mišljenja i ideja većoj transparentnosti i predvidivosti u regiji.
na web stranicu

Centar za politički i socijalni razvoj (CEPSOR)

Centar za politički i socijalni razvoj (CEPSOR) je samostalna, nestranačka i nevladina organizacija, öiji je cilj edukacija politički zainteresiranih građana koji se žele više uključiti u društveni i politički život Republike Hrvatske. Cilj mjesečnih seminara jest dati sudionicima priliku za raspravu o aktualnim političkim pitanjima.
na web stranicu

Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

Katholische Universität Zagreb
Hrvatsko katoličko sveučilište osnovano je tek 3. lipnja 2006. godine. Misija Katoličkog sveučilišta u Zagrebu je kontinuirano traganje za istinom pri čemu je posebna pozornost posvećena odgoju cjelovite osobe u katoličkoj tradiciji. Kroz znanstveno istraživanje i učenje priprema studente i studentice za obavljanje profesionalnih djelatnosti u duhu katoličanstva i socijalnog učenja Katoličke Crkve. Sveučilište doprinosi razvoju visokoobrazovanih, mladih znanstvenika i umjetnika te aktivno sudjeluje u međunarodnoj suradnji, surađujući s institucijama političkog obrazovanja, kao što je Zaklada Konrad Adenauer, s kojom redovito organizira događaje vezane uz vrijednosna pitanja.
na web stranicu

Sveučilište u Zadru

Universität Zadar
Sveučilište u Zadru može se osvrnuti na dugu povijest, čija je najmlađa epoha započela 1955. godine donošenjem Zakona o osnivaju Filozofskog fakulteta. U međuvremenu, Sveučilište u Zadru je najveće potpuno integrirano sveučilište u Hrvatskoj s 25 sveučilišnih odjela. Posebna pažnja posvećuje se suradnji s lokalnim i regionalnim zajednicama u okviru provedbi zajedničkih projekata i izrade strateških dokumenata razvoja. Poticanjem civilnog društva u kontekstu zajedničkih aktivnosti, kao što je organiziranje radionica i seminara u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer, Sveučilište u Zadru doprinosi raspravi o temeljnim i aktualnim pitanjima.
na web stranicu

MAGROS-Suvremena trgovina

MAGROS-Suvremena trgovina
Časopis „Suvremena trgovina“ jedini je hrvatski stručni časopis za sektor gospodarstva i trgovine. Izlazi od 1976. godine, a u posljednjih se nekoliko godina razvio u najvažniji časopis za pitanja izvoza. „Suvremena trgovina“ stavlja veliki naglasak na prijenos osnovnih znanja, zbog velikog prometa i distribucije u znanstvenim krugovima. Časopis također ima i svoje internetsko izdanje u vidu internetskog portala, koji dnevno posjeti oko 8.000 posjetitelja i na kojemu se tematizira o gospodarskim problemima. Isto tako, časopis u suradnji sa Zakladom Konrad Adenuaer organizira dnevne događaje (konferencije) koji se pod logom MAGROS redovito održavaju.
na web stranicu

Hrvatska zajednica županija (HRVZZ)

Verein der kroatischen Gespanschaften (CCA)
Hrvatska zajednica županija (HRVZZ) osnovana je 2003. godine kao nevladina organizacija od članova područne (regionalne) samouprave. Trenutačno zajednica povezuje svih 20 županija i grad Zagreb. Kao nacionalna krovna organizacija hrvatskih županija, zajednica ima posebnu ulogu u poticanju suradnje između županija i područnih (regionalnih) samouprava unutar županija. Pritom Zajednica u svojom radu potiče primjenu mjera za daljnji razvoj upravnih tijela i područne (regionalne) samouprave na nacionalnoj i europskoj razini.
na web stranicu

Hrvatska paneuropska unija: HPEU

Kroatische Paneuropa-Union (HPEU)
Hrvatska paneuropska unija (HPEU) osnovana 1991. godine kao nevladina organizacija. Djeluje u Zagrebu i u desetak gradova diljem Hrvatske. Aktivnost joj je prvenstveno usmjerena na izgradnju slobodne i pravedne zajednice svih europskih naroda na paneuropskim načelima europskog jedinstva, supsidijarnosti, grčke mudrosti, rimskog prava i kršćanskog vjerovanja. Održavanjem konferencija i sastanaka Predsjedništva Međunarodne paneuropske unije, HPEU nastoji informirati javnost o aktualnim i budućim političkim, gospodarskim, društvenim i kulturološkim izazovima.
na web stranicu

Institut "dr. Jože Pučnik" (IJP)

Institut Dr
Institut dr. Jože Pučnik (IJP) osnovan je 2006. godine kao „think –tank“ od znanstvenika, političara te stručnjaka iz različitih područja s ciljem jačanja političke kulture u Sloveniji. Sa svojim aktivnostima IJP želi ohrabriti i podržati slobodnu razmjenu mišljenja o aktualnim pitanjima u društvu koja su važna za razvoj demokratskih misli .
na web stranicu

Institut „dr. Janez Evangelist Krek“ (IJEK)

Institut Dr
Institut dr. Janez Evangelist Krek - IJEK (Institut slovenske stranke, Nova Slovenija – kršćanski demokrati - NSI) osnovan je 2009. godine. Institut se bavi društvenim i političkim obrazovanjem te djeluje kao skupina stručnjaka iz ekonomskih, političkih i društvenih područja. IJEK zastupa demokršćanske vrijednosti i jača kršćansku demokraciju unutar slovenskog civilnog društva s ciljem da postane vodeća demokršćanska institucija. Težište njegova rada je razvoj demokratske kulture i političkog dijaloga, građansko i političko obrazovanje te EU integracije.
na web stranicu

Udruženje katoličkih poduzetnika Slovenije (ZKPS)

Vereinigung der christlichen Unternehmer Sloweniens (ZKPS - BKU)
Udruga katoličkih poduzetnika Slovenije (ZKPS) je civilna interesna skupina koja je osnovana 1991. godine. Članovi Udruge su menadžeri, poduzetnici, zaposlenici u upravama, slobodni radnici i drugi poduzetnici koji dijele zajedničke vrijednosti. Cilj ovog udruženja jest istaknuti uspješnu poslovnu praksu izgrađenu na temeljima kršćanskih vrijednosti te poticati gospodarski razvoj. Raznim aktivnostima ZKPS (predavanjima, sajmovima, prezentacijama, okruglim stolovima, konferencijama i sl.) potiče članove i zainteresirane na gospodarsku suradnju i pružanje uzajamne pomoći.
na web stranicu

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZG)

FPZG FPZG
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je najstarija akademska i znanstvena institucija s područja političkih znanosti u Jugoistočnoj Europi i jedini studij političkih znanosti u Republici Hrvatskoj. Utemeljen je 23. veljače 1962. godine odlukom Hrvatskog sabora kao visoko učilište u okviru Sveučilišta u Zagrebu. U studenom iste godine započela je nastava na studiju politologije, a od 1971. godine na studiju novinarstva. Zadaća Fakulteta kritički je usmjereno stjecanje i prenošenje spoznaja o hrvatskoj državi i politici, društvu, medijima i javnosti, kao i relevantnom međunarodnom okruženju. Fakultet promiče demokratske institucije i demokratsku političku kulturu te svojim znanstveno-istraživačkim uvidima pridonosi političkom obrazovanju građana RH.
na web stranicu

Poslovni tjednik Lider

LIDER LIDER
Poslovni tjednik Lider je jedan od najutjecajnijih i najčitanijih poslovnih časopisa u Hrvatskoj. Prvi broj Lidera izašao je 7. listopada 2005. Istodobno s izlaskom prvog broja tiskanog izdanja pokrenut je i portal koji svakodnevno izvještava o najvažnijim poslovnim i političkim događajima u svijetu i zemlji. Poslovni tjednik namijenjen menadžerima i poduzetnicima iz malih, srednjih i velikih tvrtki, ali jednako tako i svim tzv. decision makerima. Liderov portal također je jedan najčitanijih poslovnih portala u zemlji s preko 100.000 mjesečnih posjetitelja. Uz aktualnosti iz zemlje i svijeta, na portalu se objavljuju kolumne istaknutih Liderovih urednika i novinara. 2007. godine započeto je vrlo uspješno širenje djelatnosti na organizaciju skupova i seminara. Liderova zajednica sada broji i tri kluba – Klub izvoznika, Studentski Lider klub i Klub obiteljskih tvrtki.
na web stranicu

Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ (IPI)

Ivo Pilar KAS Kroatien
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (IPI) je javni institut Republike Hrvatske. Riječ je o najvećem nacionalnom istraživačkom institutu za društvene i humanističke znanosti. Od svog osnutka 1993. godine provodi znanstvena istraživanja na visokoj razini koristeći multidisciplinarni pristup. Institut se financira sredstvima iz državnog proračuna, financijskim sredstvima odobrenima od Hrvatske zaklade za znanost te sredstvima iz ugovora o međunarodnoj i multilateralnoj suradnji. IPI povezan je s nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institutima, kao i sveučilištima, vladinim i nevladinim organizacijama i udrugama. „Istraživanjem do činjenica“ moto je Instituta, a časopis "Društvena istraživanja" za opća društvena pitanja uživa reputaciju međunarodno priznate znanstvene publikacije.
na web stranicu

Institut za istraživanje hibridnih sukoba (IIHS)

Logo IIHS KAS Kroatien
Institut za istraživanje hibridnih sukoba (IIHS) je nepristrana, neovisna, nevladina, neprofitna udruga građana koja aktivno radi na promicanju, potpori, razvoju neovisnih znanstvenih i stručnih istraživanja u cilju jačanja demokracije i demokratskih procesa te zaštiti i promicanju dostignutih ljudskih prava i sloboda te razvoju i poticanju demokratske političke kulture i suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Institut za istraživanje hibridnih sukoba organizira Zagrebački Sigurnosni Forum koji se financira potporom sponzora i donatora koji dolaze iz privatnog i javnog poslovnog sektora te sredstvima dobivenih na temelju pozitivne evaluacije programa IISH-a od strane NATO Science for Peace and Security programa. Institut, u skladu s motom Zagrebačkog sigurnosnog foruma – Jačanje Demokracije, zaštita Sloboda i Društva, te s ciljem suzbijanja protudemokratskih i destruktivnih djelovanja, aktivno radi na procesima prepoznavanja dezinformacija koje utječu na hrvatski medijski prostor.
na web stranicu

Domovina.je

Logo Domovina.je KAS Kroatien
Portal Domovina.je je slovenski internetski portal konzervativnog karaktera. Pokrenut je u kolovozu 2015. godine na inicijativu Instituta Iskreni, koji je ideološki blizak slovenskoj konzervativnoj stranci Nova Slovenija. Portal Domovina.je financira se donacijama, a mjesečno bilježi 100 000 čitatelja. Zaklada Konrad Adenauer zajedno s web portalom Domovina.je organizira razgovore o aktualnim i važnim temama za slovensko društvo. Emisija Dialogos posvećena je vrijednostima budućnosti. U pravilu, dvoje gostiju otvoreno i sadržajno iznose svoje različite poglede na društvo. Otvaramo dijalog, a ne prepirku. Govorimo o sadržaju, a ne o dnevno-političkim temama.
na web stranicu