Veranstaltungsberichte

Зеленият и интелигентен град

СВИЩОВ

На 21 октомври в Свищов се проведе семинар на тема: „Зеленият и интелигентен град-икономически, екологични и социални измерения. Семинарът се организира съвместно с Асоциацията на българските градове и региони и е част от поредица мероприятия, които се провеждат общо в 5 града. Събитието е насочено основно към местни политици и граждански инициативи. Лектори са проф. д-р Кръстьо Петков, председател на Съюза на икономистите в България, Петър Терзийски, представител на Асоциацията на българските градове и региони в Брюксел, както и д-р Веселин Дончев от Института за регионално развитие.

Събитието започна с кратко встъпително слово от страна на изпълнителния директор на Асоциацията на българските градове и региони Ергин Емин, както и с приветствие от страна на кмета на община Свищов Станислав Благов. В своята презентация проф. Кръстьо Петков акцентира върху критериите, които определят един град като зелен и интелигентен, както и свойствата, които един такъв град притежава. В допълнение той даде примери за успешни проекти в тази област, като ги допълни и с някои статистически данни. След проф. Петков своята презентация изложи и г-н Петър Терзийски, представител на Асоциацията на българските градове и региони в Брюксел, който представяйки своята дейност в столицата на Европа, показа и какви проекти от областта на регионалното развитие биха могли да бъдат финансирани от ЕС. Той подчерта и готовността на Асоциацията на българските градове и региони за подкрепа на бъдещи съвместни инициативи с община Свищов, както в търсене на финансиране, така и по отношение на организацията и реализация на проекта. В заключение д-р Веселин Дончев представи и своя исторически доклад на тема: „Интелигентно градски планиране и развитие“. След кратките презентации последна оживена дискусия между участниците в семинара относно това, как подобни инициативи могат да бъдат приложени в Свищов, кои проекти могат да бъдат финансирани от ЕС и как може града да стане по иновативен да успее да задържи колкото може повече млади хора. Събитието намери отзвук предимно на общинско ниво, тъй като ставаше дума за градското регионално развитие.