Veranstaltungsberichte

Зеленият и интелигентен град

Петрич

На 14 октомври в Петрич се проведе семинар на тема: „Зеленият и интелигентен град-икономически, екологични и социални измерения. Семинарът се организира съвместно с Асоциацията на българските градове и региони и е част от поредица мероприятия, които се провеждат общо в 5 града. Събитието е насочено основно към местни политици и граждански инициативи. Лектори са проф. д-р Кръстьо Петков, председател на Съюза на икономистите в България, Петър Терзийски, представител на Асоциацията на българските градове и региони в Брюксел, както и д-р Веселин Дончев от Института за регионално развитие.

Събитието започна с кратко встъпително слово от страна на изпълнителния директор на Асоциацията на българските градове и региони Ергин Емин, както и с приветствие от страна на кмета на община Петрич Вельо Илиев. В своята презентация проф. Кръстьо Петков акцентира върху критериите, които определят един град като зелен и интелигентен, както и свойствата, които един такъв град притежава. В допълнение той даде примери за успешни проекти в тази област, като ги допълни и с някои статистически данни. След проф. Петков своята презентация изложи и г-н Петър Терзийски, представител на Асоциацията на българските градове и региони в Брюксел, който представяйки своята дейност в столицата на Европа, показа и какви проекти от областта на регионалното развитие биха могли да бъдат финансирани от ЕС. Той подчерта и готовността на Асоциацията на българските градове и региони за подкрепа на бъдещи съвместни инициативи с община Петрич, както в търсене на финансиране, така и по отношение на организацията и реализация на проекта. В заключение д-р Веселин Дончев представи и своя исторически доклад на тема : „ Интелигентно градски планиране и развитие“. След кратките презентации последна оживена дискусия между участниците в семинара относно това, как подобни инициативи могат да бъдат приложени в Петрич, кои проекти могат да бъдат финансирани от ЕС и как би могло да се създадат повече зелени площи в града.

Събитието намери отзвук предимно на общинско ниво, тъй като ставаше дума за градското регионално развитие. Въпреки това се родиха и първи идеи за транснационални проекти в сътрудничество със съседните страни Гърция и Македония.