Bernardinai.lt

EDUCATIO: Institute for Development and Training

EDUCATIO_ Institute for Development and Training

European Dignity Watch

Institut für demokratische Politik (Litauen)

Kolpingwerk Kaunas

Liga der Jungen Konservativen (JKL)

Lithuanian Institute for Social Market Development

Mykolas Romeris Universität

Vaterlandsunion - Litauische Christdemokraten (VU-LCD)