Program stipendiranja 2021/2022

Opšte informacije i uslovi

Fondacija Konrad Adenauer_Konkurs za dodelu stipendije za studiranje u Srbiji 2020-2021_PRIJAVNI FORMULAR herunterladen

Nemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodeljuje stipendije za studijsku 2021/2022 godinu društveno ili politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima, državljanima Republike Srbije koji studiraju u Republici Srbiji.

 USLOVI

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao

i postdiplomci i doktoranti

Donja granica proseka na studijama je 8.5

Dobro znanje engleskog ili nemačkog jezika

Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti u trenutku kandidovanja

Kandidat ne sme biti u stalnom radnom odnosu

Rok za podnošenje prijave je 30. aprila 2021. godine

Studenti koji budu izabrani u uži krug, biće pozvani na razgovor (na srpskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodelu stipendije

Stipendija iznosi 150 eura mesečno, isplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti u trajanju od 12 meseci

Pored finansijske podrške stipendistima je omogućena dodatna edukacija kroz različite aktivnosti u organizaciji Fondacije

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na srpskom jeziku

 

1.popunjen PRIJAVNI FORMULAR

(mozete ga preuzeti sa: internet stranice Fondacije Konrad Adenauer Beograd, internet stranice Infostud-a, internet stranice vašeg fakulteta)

2. CV

3. MOTIVACIONO PISMO (maksimalno na 1 strani)

4. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA

* za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE 

   (dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih/postdiplomskih studija i uverenje o upisu  

   postdiplomskih / doktorskih studija

5. DVE AKADEMSKE PREPORUKE PROFESORA

6. JEDNA DRUŠTVENA ILI POLITIČKA PREPORUKA

    (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)

7. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za ličnu kartu ili pasoš)

8. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – fotokopija

 

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 30. aprila 2021. godine lično ili poštom na adresu: Makedonska 2, VI sprat, 11 000 Beograd

 

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu:

katarina.pesic@kas.de ili na telefone: 011/ 40241 -63,-64, -65; 062/260 638

 

 DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU FONDACIJE KONRAD ADENAUER

 

Program stipendiranja je namenjen studentima koji studiraju u Republici Srbiji i koji sve vreme trajanja programa stipendiranja moraju biti u Republici Srbiji

Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati

Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta ili u word dokumentu sa pečatom,kontakt podacima i potpisom profesora

Ukoliko kandidat ne poseduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocena sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili nemački na fakultetu

Fondacija minimalno može dodeliti 10, a maksimalno 15 stipendija godišnje

Kandidati koji dokumentaciju dostavljaju poštom – trebaju se informisati /proveriti da li je dokumentacija primljena / dostavljena Fondaciji

Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju dobiće putem e-maila obaveštenje maksimalno 30 dana od izbora novih stipendista

Ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program

Kandidati koji su odbijeni nakon razgovora sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendiju

Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduže 3 meseca od izbora, kandidat je može preuzeti lično ili mu na zahtev ista može biti vraćena poštom.

Kontakt

Katarina Pešić

Katarina Pešić bild

Projektkoordinatorin

katarina.pesic@kas.de +381 11 4024-163 +381 11 4024-163
Stipendija Fondacije u Srbiji