Seminar

„Izgradnja kapaciteta odbornika/ca”

Projekat „Izgradnje kapaciteta odbornika/ca na lokalnom nivou“ predstavlja novu dimenziju saradnje Fondacije Konrad Adenauer sa partnerskim strankama.

Details

Ovu ideju su podržale holandska Fondacija Eduardo Frei i Centar modernih veština iz Beograda, koji se već godinama bavi razvijanjem različitih programa namenjenih odbornicima/cama u oblasti političkog obrazovanja. Seminar je pohađalo 20 odbornica iz različitih mesta, uglavnom iz Vojvodine, iz Saveza vojvođanskih Mađara, Ujedinjenih regiona Srbije, Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije. Ovaj program je namenjen razvoju kompetencija i veština političarki koje se u svakodnevnom kontaktu sa građanima suočavaju sa problemima i očekivanjima, na koja nisu uvek u stanju da daju adekvatan odgovor.

Dugogodišnja odbornica i liderka holandske stranke CDA na lokalnom nivou, gospođa Annet Doesburg je interaktivnim izlaganjem “Lokalna politika – reprezentativni političari” na osnovu ličnog iskustva pružila odličan uvod u temu kojom smo se bavili dva dana. Odbornice su stekle uvid u funkcionisanje 415 holandskih opština koje se biraju svake četiri godine, važnost lokalnih politika i njihove regulacije, presudni značaj raspodele lokalnog budžeta i implementaciju nacionalnih zakona.

Budžet je označen kao najznačajniji instrument na lokalnom nivou, jer ukoliko niste u prilici da utičete na raspodelu lokalnog budžeta, praktične politike imaju mnogo manji značaj. Pri njegovom planiranju lokalni od-bornici svake stranke treba prvo da odrede svoje ciljeve, aktivnosti koje će se sprovoditi za njihovo ostvarenje i koliki im je budžet na raspolaganju. Kontrolni mehanizmi treba da pokažu šta je od toga ostvareno, da li su aktivnosti bile uspešne i koliko je budžet dobro utrošen.

Za uspeh u politici zbog toga nisu dovoljne samo dobre ideje, već i uspešna strategija, relevantna mreža saradnika i simpatizera i uspešni kandidati. Veoma je važno i koga kao političar predstavljate, jer je suština bavljenja politikom stalno pravljenje izbora. Tako su i učesnice odabrale četiri najveća problema u njihovim lokalnim sredinama da bi se tim temama bavile na radionici. Kao najveći problemi prepoznati su: prostorno planiranje i regulacija, nezaposlenost, korupcija i integracija manjinskih grupa. Na osnovu toga, odbornice su podeljene u četiri grupe sa zadatkom da naprave analizu postojećeg problema, nađu realistično političko rešenje i predstave ga ostalim grupama. S obzirom da su sva četiri problema njima vrlo bliska, uspešno su odgovorile na zadatak.

Profesorka Marijana Pajvančić sa Fakulteta za evropske pravno-političke studije predstavila je učesnicama kompleksnu temu “Lokalna tela za ravnopravnost polova”. Ona se pri tom fokusirala na četiri pitanja: normativni okvir lokalnih mehanizama, njihove modele i nadležnosti, opis poslova i status lica zaduženog za ravnopravnost polova i učešće lokalnih mehanizama u odlučivanju. Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou trebalo bi da bude glavna normativna pretpostavka za stvaranje ambijenta za delotvorno učešće lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u odlučivanju.

Dosadašnja praksa je pokazala da su opštine izabrale različite modele koji pretpostavljaju institucionalizaciju rodne ravnopravnosti. Nekada je to osoba koja je zadužena za rodnu ravnopravnost, nekada je to Odbor pri Skupštini opštine, često SOS telefon i sl. Prema mišljenju prof. Pajvančić i prisutnih odbornica nije od presudnog značaja koji je model usvojen, već je ključna struktura tela koja se bavi rodnom ravnopravnošću na lo-kalnom nivou, kao i način njihovog izbora. U nekoliko navrata se razvila živa diskusija i postavljeno je mnoštvo pitanja, jer su mnoge od učesnica seminara prvi put u potpunosti bile svesne koliki prostor za napredovanje u ovoj oblasti postoji.

“Ulogom i obavezama odbornika/ca” bavio se predsednik Centra modernih veština Miloš Đajić. Kroz nekoliko vežbi učesnice su, zajedno sa predavačem, došle do onoga šta jesu obaveze, prava i odgovornosti odbornica. One su dobile zadatak da naprave svoj plan komunikacije sa građanima u naredna 4 meseca. Taj plan komunikacije je trebalo da predvidi kako će komunicirati sa građanima da bi im približile svoj rad i učinile ga vidljivijim. Prezentacije su pokazale da su odbornice više bile u stanju da prikažu plan i program svojih stranaka na lokalnom nivou, a manje da osmisle sopstvenu komunikaciju sa građanima.

U drugom delu izlaganja Miloš Đajić je predstavio Kodeks ponašanja državnih službenika koji je Stalna konferencija gradova i opština predstavila još davne 2004. godine i koji je usvojen od strane 995 gradova i opština. Na žalost, taj kodeks nije u potpunosti primenjen i ne pridržavaju ga se sve institucije, te se i danas suočavamo sa korupcijom, budžetskom nedisciplinom, netransparentnošću imovinskih karti funkcionera itd.

Gospođa Nataša Ristić, sa TV Prva je prvi deo izlaganja posvetila “Uvodu u javni nastup”. Ona je predstavila modele komunikacije, bavila se tehnikama za prevazilaženje treme i pripremama za javni nastup, Nakon uvodnog dela odbornice su imale priliku da svoje veštine javnog nastupanja usavrše vežbajući davanje kratke izjave. S obzirom da je kratka izjava najteži oblik javnog nastupa za koji je potrebna i najveća koncentracija i priprema, polaznice su vrlo uspešno odgovorile na zadatak.

Ogromno interesovanje za seminar i veliki broj pitanja koje su polaznice imale, govori o generalnom zapostavljanju političara/ki na lokalnom nivou. Mnoge informacije su im nedostupne, svoj posao lokalnih odbornika oni rade više po osećaju, ne poznajući do kraja zakonske osnove i mogućnosti koje im se pružaju da kontakt sa građanima i rešavanje njihovih problema unaprede. Kada su u pitanju odbornice, situacija se dodatno usložnjava diskriminacijom i činjenicom da politika jednakih mogućnosti na lokalnom nivou nije realnost.

Opšti utisak polaznica, predavača i organizatora je daleko prevazišao prvobitna očekivanja u pripremi seminara i zbog toga je Fondacija Konrad Adenauer odlučila da nastavi sa ovakvom vrstom edukacija odbornika/ca na lokalnom nivou. Tokom diskusija je otvoreno niz drugih pitanja koja bi mogla činiti osnov za novi seminar. S obzirom na iskazanu spremnost za usvajanje novih znanja i njihovu primenu, uz upornost i entuzijazam koje su odbornice pokazale, možemo se nadati da će na lokalnom nivou u bližoj budućnosti doći do pozitivnih pomaka.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Ruma

Kontakt

Gordana Pilipović

Gordana Pilipović bild

Projektkoordinatorin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin

gordana.pilipovic@kas.de +381 11 4024-163 +381 11 4024-163
Izgradnja kapaciteta odbornika_ca
Izgradnja kapaciteta odbornika-ca

Partner