Εκδότης Αντικειμένων

Ο Καγκελάριος Κόνραντ Αντενάουερ

5. Ιανουαρίου 1876 έως 19. Απριλίου 1967

Εκδότης Αντικειμένων

Ο Κόνραντ Αντενάουερ ήταν ο πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μετά τον ΙΙ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικές επιλογές του κατά τη διάρκεια της θητείας του (1949-1963) επηρεάζουν μέχρι σήμερα την εσωτερική οργάνωση και την εξωτερική πολιτική της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Η είσοδος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στον κύκλο των δυτικών δημοκρατιών, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η γαλλογερμανική συμφιλίωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το όνομα του Αντενάουερ. Αμέσως μετά την ανάληψη της καγκελαρίας εξέφρασε την πρόθεση του γερμανικού λαού, να επανορθώσει "την αδικία που έγινε στους Εβραίους κατά το μέτρο του δυνατού, παρά το ότι εκατομμύρια ζωές εξοντώθηκαν για πάντα."

Η ανασυγκρότηση της Δυτικής Γερμανίας, η αντιμετώπιση των βαρύτατων συνεπειών του πολέμου, η απόφαση για την εισαγωγή της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς και ριζικές κοινωνικοπολιτικές πολιτικές έλαβαν χώρα την περίοδο της κυβέρνησης του καγκελαρίου Αντενάουερ.

Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, δημιουργήθηκε το 1945 μετά από ένα αυθόρμητο κίνημα ιδρύσεως κόμματος, έγινε με τον Αντενάουερ ως "κόμμα του καγκελαρίου" το πιο επιτυχημένο κόμμα της γερμανικής ιστορίας του 20ού Αιώνα.

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

Konrad Adenauer v_31

Εκδότης Αντικειμένων