Εκδότης Αντικειμένων

Το Ίδρυμα

Εκδότης Αντικειμένων

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας!

Ελευθερία, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη είναι οι βασικές αρχές για τη δράση του Ιδρύματος Konrad – Adenauer Stiftung (KAS). Το KAS είναι ένα πολιτικό ίδρυμα που βρίσκεται ιδεολογικά κοντά στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση της Γερμανίας (CDU). Ως συνιδρυτής του κόμματος CDU και πρώτος Γερμανός Καγκελάριος, ο Konrad Adenauer (1876 – 1967) συγκέρασε τις χριστιανικές – κοινωνικές, συντηρητικές και φιλελεύθερες παραδόσεις. Το όνομά του ταυτίζεται με την δημοκρατική ανοικοδόμηση της Γερμανίας, με τη σταθερότητα της εξωτερικής πολιτικής σε μια υπερατλαντική κοινότητα αξιών, με το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και με τον προσανατολισμό σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η πνευματική του κληρονομιά αποτελεί για εμάς μια αποστολή αλλά και υποχρέωση.

Με την Ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία μας δραστηριοποιούμαστε για να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν σε έναν κόσμο ελεύθερο με αξιοπρέπεια. Συμβάλλουμε με τις δράσεις μας, που αναπτύσσονται στη βάση των αξιών μας, στο να ανταπεξέλθει με επιτυχία η Γερμανία στην αυξημένη ευθύνη της έναντι ολόκληρου του κόσμου.

Θέλουμε να παρακινήσουμε τους ανθρώπους, σύμφωνα με το πνεύμα αυτό, στο να συνδημιουργήσουν το μέλλον. Με άνω των 100 γραφείων και προγραμμάτων ανά τον κόσμο σε πάνω από 120 χώρες, συνεισφέρουμε με το δικό μας τρόπο στην προώθηση της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς. Για τη διασφάλιση της ειρήνης και της Δημοκρατίας, υποστηρίζουμε το συνεχή διάλογο στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας, καθώς και την πολιτική ανταλλαγή μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών.

Στο κέντρο βρίσκεται για εμάς ο άνθρωπος, με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Για εμάς ο άνθρωπος αποτελεί το κεντρικό πόλο σημείο για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελεύθερης δημοκρατίας και της αειφόρου οικονομίας. Με το να φέρουμε κοντά ανθρώπους, που έχουν συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης, αναπτύσσουμε ενεργά δίκτυα συνεργασίας στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Τα προγράμματα πολιτικής επιμόρφωσης του KAS, συμβάλλουν στη βελτίωση των ευκαιριών και στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας σε στέρεες οικολογικές και οικονομικές βάσεις. 

Συνεργαζόμαστε με κρατικά και θεσμικά όργανα, κόμματα, και εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Με τους στόχους και τις αξίες μας, επιθυμούμε να εμβαθύνουμε ιδιαίτερα στην αναπτυξιακή πολιτική, όπως και στο μέλλον της πολιτικής συνεργασίας συνεργασία σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Με τους εταίρους μας συμβάλλουμε στη διατήρηση της διεθνούς τάξης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες ανάπτυξης σε περιβάλλοντα ελευθερίας και ατομικής ευθύνης.

Στα μέσα Μαΐου 2012 το Konrad Adenauer Stiftung επανεκκίνησε τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα και την Κύπρο με τη δημιουργία ενός γραφείου στην Αθήνα. Το KAS Αθηνών, σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή, τόσο οικονομικά, όσο και πολιτικά για την χώρα, θέτει ως πρώτο στόχο την προώθηση του πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, καθώς και μεταξύ των υπολοίπων εταίρων της Ε.Ε. Δύσκολα οικονομικά και κοινωνικοπολιτικά ερωτήματα, αποτελούν αντικείμενο των προγραμμάτων μας, καθώς και οι προκλήσεις στους τομείς της ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής. Η δράση μας αναπτύσσεται μέσω συνεδρίων, workshops, επισκέψεων και συζητήσεων, αλλά και των δημοσιεύσεων. Περαιτέρω το KAS επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον εκπαιδευτικό τομέα, με την χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες και Κύπριους φοιτητές και νέους επιστήμονες.

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων