Seminar

Seminar za studente interdisciplinarnog master programa Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama

VEŠTINE KOMUNIKACIJE I PREZENTACIJE

U organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, u subotu, 5. aprila, organizovan je seminar za studente master programa Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama, na temu umeća komunikacije i prezentacije.

Details

Seminar je organizovan u saradnji sa beogradskim Centrom modernih veština. Predavači su bili Nataša Ristić, istaknuta novinarka Prve televizije, voditeljka i urednica programa koji se bave različitim društveno-političkim temama od značaja, kao i Miloš Đajić, politički aktivista i predsednik odeljenja za onlajn PR u društvu za PR Srbije. Oba predavača imaju dugogodišnje iskustvo u javnom izlaganju, kao i u vođenju ovakvih seminara.

Seminar je obuhvatio tri tematske celine: 1. Osnovi komunikacije. Vrste komunikacije. 2. Aktivno slušanje. Poruka. Kapacitet pamćenja. 3. Priprema i izvođenje prezentacije. Pravila prezentacije. Demo prezentacija.

Prvi deo seminara, mahom teorijskog karaktera, odnosio se na vrste i oblike komunikacije, kao i na detaljno objašnjenje pojma komunikacijskih veština. Naročito je istaknut faktor publike, pri čemu je polaz-nicima naglašeno da poruka koja se prenosi uvek mora biti sačinjena imajući u vidu onog kome se obraćamo, primaoca, i njegovo polje iskustva. Ovo će biti od velikog značaja za buduće mlade naučnike, čija je uloga da u medijima i uopšte u javnosti predstavljaju svoje vrednosti i stavove na najbolji mogući način, uspostave dijalog, prvenstveno se obraćajući auditorijumu različitog obrazovanja i različitih vrednosti. „Jednostavnost je najlepša, ali ju je najteže postići“, reči su Nataše Ristić, čime ona želi da istakne važnost načina na koji se religiolozi budu obraćali javnosti – neohpdno je da njihove poruke budu koncizne, ali i jednostavne, kako bi ih svako razumeo.

Drugi deo seminara odnosio se na drugi smer komunikacije – slušanje. Naime, istaknuto je da komunikacija ne uključuje samo govor i prenošenje poruke, već i slušanje, koje je u idealnom slučaju aktivno, time uvažavajući sagovornika. Takođe, polaznicima je skrenuta pažnja na kapacitet memorije i uopšte okvirno trajanje pune pažnje kod odrasle osobe. U okviru ovog dela, studenti su naučili niz korisnih veština, koje će moći uspešno da iskoriste kako bi održali pažnju publike na željenom nivou.

Treći deo seminara predstavljao je najpraktičniji deo predavanja. Studenti su naučili kako se pravi uspešna prezentacija, kako da prilagode obim prezentacije dostupnom vremenu, te kako da koriste dodatne softverske efekte radi održavanja pažnje publike. Predstavljen je i najnoviji i izuzetno napredan program za kreiranje prezentacija Prezi, koji na našim prostorima još nije zaživeo, dok ga naučnici širom sveta uveliko koriste.

Među temama sa kojima su se studenti upoznali tokom seminara, najznačajnije su:

planiranje i kreiranje vizuelno i sadržinski uspešne prezentaci-je;

adekvatan odabir informacija za stvaranje sadržaja prezentaci-je;

procena karakteristika publike kojoj se obraćaju;

podela na tipove komunikacije i naročit značaj neverbalne i paraverbalne komunikacije na uspešnost prezentacije;

veštine govorništva.

Studenti su se upoznali sa pojmom asertivne komunikacije, koja podrazumeva izražavanje sopstvenog mišljenja na direktan način, ali uz jasno uvažavanje sagovornika. Takođe, predočene su im osnovne tehnike izbegavanja i rešavanja nesporazuma i konflikta u komunikaciji.

Ceo seminar je propraćen nizom primera iz realnog života, a najveći doprinos se sastoji upravo u tome što je polaznicima preneto jedno praktično i primenljivo znanje, tehnika uspešnog komuniciranja, koje sažeto i jasno izražava svoju poruku, uvek imajući u vidu i poštujući sagovornika.

Add to the calendar

Venue

Beograd

Contact

Jelena Jablanov Maksimović

Jelena Jablanov Maksimović bild

Project Coordinator

Jablanov.Maksimovic@kas.de +381 11 3285-210 +381 11 3285-329
Centar modernih vestina logo