Objavitelj imovine

izvješća o aktivnostima

"Sudjelovanje građana u donošenju odluka na lokalnim razinama"

Zaklada Konrad Adenauer (KAS) organizirala je u suradnji s Povjerenicom za informiranje Republike Hrvatske 20. prosinca 2016. godine konferenciju o važnosti sudjelovanja javnosti u donošenju odluka na lokalnoj razini. U sklopu konferencije predstavljen je „Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne samouprave“ koji bi lokalnim samoupravama trebao poslužiti kao potpora u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Objavitelj imovine

Objavitelj imovine

comment-portlet

Objavitelj imovine

Objavitelj imovine