Objavitelj imovine

KAS Kroatien

izvješća o aktivnostima

Što nam mogu reći Facebook i Google Trends o hrvatskim migracijama?

od Juro Avgustinović

Uvidi u hrvatske migracije kroz pristupe digitalne demografije

Zaklada Konrad Adenauer oragnizirala je 15. listopada 2020. godine u suranji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem u okviru konferencije predstavljanje nove studije doc. dr. sc. Tade Jurića pod nazivom "Što nam mogu reći Facebook i Google Trends o hrvatskim migracijama?". U nazočnosti rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića, ostalih predstavnika Sveučilišta te stručnjaka za demografiju i migracije, predstavljeni su rezultati studije kroz pristupe "digitalne demografije". Glavni cilj studije bio je predstaviti novi model za praćenje i predviđanje migracija te generalnu procjenu stupnja integracije novih hrvatskih iseljenika.

Objavitelj imovine

Objavitelj imovine

Kontakt

Holger Haibach

Holger Haibach

Direktor Ureda u Hrvatskoj

holger.haibach@kas.de +385 1 4882-650 +385 1 4882-656

comment-portlet

Objavitelj imovine

Objavitelj imovine