Yayımcı(Asset Publisher)

Einzeltitel

Türkiye Gençlik Araştırmasi 2021

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Çağlar ve uzman bir ekip yürütücü-lüğünde Türkiye çapında Mayıs-Eylül 2021 tarihleri arasında 28 ilde, 18-25 yaş arasındaki 3.243 kişiyle yüz yüze görüşme-anket tekniğiyle gerçekleştirilen “TÜRKİYE GENÇLİK ARAŞTIRMASI 2021”, Türk gençliğinin mevcut sosyal, siyasi, ekonomik ve güncel konjonktür karşısındaki görüş, beklenti ve tercihlerini ortaya koymaktadır.

Yayımcı(Asset Publisher)

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği ile Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Çağlar koordinatörlüğünde hazırlanan araştırmanın saha çalışmaları uzman bir ekip tarafından yürütülmüştür. 100 sorudan oluşan TÜRKİYE GENÇLİK ARAŞTIRMASI 2021 verilerinden elde edilen sonuçlar, Türkiye'deki genç neslin ana eğilimleri, genel yapısı ve görüşleri hakkında kapsamlı ve temsili bir bakış sağlamaktadır. Rapordaki çapraz tablo analizleri il, yaş, eğitim, cinsiyet ve bölge (NUTS1) değişkenlerine göre yapılmıştır.

Araştırmanın temel bölümleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Gençlerin sosyo-demografik ve kültürel yapıları,

- Temel ekonomik şartlar,

- Toplumdaki çeşitli sosyal değerlere ve kavramlara verilen önem,

- Türkiye’de belirli kurum ve kişilere duyulan güven,

- Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısı ve politikalarına ilişkin görüşler,

- Sosyal medya kullanımı,

- Siyasi ve ideolojik kimlikler,

- Siyasi görüş ve tercihler,

- Türkiye'deki Suriyeli mültecilere ilişkin tutum ve görüşler,

- Türkiye'nin ve Dünyanın geleceğine ilişkin tehdit ve tehlikeler üzerine düşünceler.

Türkiye'deki gençlerin çoğu, Türkiye'nin geleceğine ilişkin karamsar bir bakış açısına sahip.

Ankete katılanların %62,8'i Türkiye'nin geleceğini iyi görmediklerini belirtmişlerdir. Türkiye'nin geleceğinden tamamen umutsuz olduklarını belirtenlerin oranı ise %35,2’dir. Türk gençliği özellikle ekonomik duruma karşı karamsar bir bakış açısına sahip ve yaşamları temel olarak hayat pahalılığına, enflasyona ve olası bir ekonomik çöküş korkusuna odaklanmaktadır. Bu nedenle, katılımcıların önemli bir çoğunluğu (%72,9) fırsat verildiği takdirde başka bir ülkede yaşamak istediklerini belirtmişlerdir.

Politikacılara, siyasi partilere ve gazetecilere güvenilmezken (sadece %3,7, %4,4 ve %6,9) ankete katılanların çoğunluğu için bilim insanları (%70.3) ve ordu (%61.8) hala güvenilir yapılar olarak algılanma eğilimindedir. Son dönemde ülkenin Cumhurbaşkanlığı (%19,4) ve adalet sistemi (%11,9) gibi temel kurumsal yapılarına çok az güven duyulduğu görülmektedir.

Gençlik liberal ve açık fikirli bir gençlik imajı sergilemektedir. Ankete katılanların büyük çoğunluğu (%80) kadın ve erkeğin eşit olduğuna inanmakta ve evlilik öncesi kadın ile erkek arasındaki romantik ilişkiyi normal bularak (%92,3) liberal ve açık fikirli bir gençlik imajı sergilemektedir. Ayrıca aile (%96,6) ve arkadaşlar (%82,9) katılımcıların hayatlarında önemli bir yere sahiptir.

Veriler ayrıca Türk Bayrağı (%89,7), kurum olarak Türkiye Cumhuriyeti (%87,4) ve Türk olmak (%71,6) gibi ulusal sembolleri son derece önemli olarak gören milliyetçi genç bir topluma işaret etmektedir.

Müslüman olmak (%70,5) ankete katılanların büyük bir çoğunluğu için son derece önemli. Allah’a inandığını söyleyip kendini dindar olarak nitelendirenlerin oranı %29,8 iken, Allah’a inandığını söyleyip de kendini pek dindar olmayan olarak tanımlamayanların oranı %56,9'dur.

Türkiye'de şu anda siyasi parti lideri olan politikacılar arasında en çok hayran oldukları ve takdir ettikleri lider sorulduğunda, "hiçbiri" şıkkı %20,1 ile birinci sırada gelmiştir. İkinci sırada ise %16,8'lik bir oranla Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verilmiştir. Adı soru listesinde olmamasına rağmen, katılımcıların %16,3'ü en çok beğendiği ve takdir ettiği siyasi kişi olarak Mansur Yavaş'ı dile getirmişlerdir.

Ankete katılan Türk gençlerinin büyük çoğunluğu (%80,4) hükümetin mülteci politikasının doğru olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ankete katılanların yarısından fazlası (%56,8) Suriye'de barış olduğunda Suriyelilerin geri gönderilmesini istemektedir.

 

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği Hakkında

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Almanya’da 16 bölge ofisi ve dünyada genelinde 120'den fazla temsilcilikleri ile 200’den fazla proje yürüten bir Alman siyasi vakfıdır.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin 1985 yılında başlayan çalışmaları; farklı Türk ve uluslararası paydaşlar ile geliştiren çeşitli programların yanı sıra Türkiye'yi Avrupa yapı ve kurumlarına yakınlaştırmak ve transatlantik bağlarını güçlendirmek ve Almanya-Türkiye ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmeürsini hedeflemektedir.

Araştırmanın kopyasını istemek veya diğer talepleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Paylaş

Yayımcı(Asset Publisher)

Ilgili kişi

Walter Glos

Walter Glos

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi

Walter.Glos@kas.de +90 312 440 40 80 +90 312 440 32 48
Ilgili kişi

Nils Lange

Nils Lange

Research Fellow

nils.lange@kas.de +90 312 440 16 53

comment-portlet

Yayımcı(Asset Publisher)

Yayımcı(Asset Publisher)