KAS Ukraine

Einzeltitel

Дуальна освіта в Німеччині

з Eva Rindfleisch, Felise Maennig-Fortmann

Від теорії і практики до кваліфікованого працівника

У посібнику-довіднику стисло представлено основи системи дуальної освіти в Німеччині, що поєднує теоретичну професійну освіту із безпосереднім навчанням на виробництві. Запровадження дуальної освіти у Німеччині сприяло зростанню конкурентоспроможністі німецької економіки та зниженню безробіття серед молоді, ставши прикладом ефективності моделі соціальної ринкової економіки.

Федеративна Республіка Німеччина протягом останніх десятиріч накопичила виключно позитивний досвід у застосуванні моделі дуальної освіти, коли держава, освітні установи та відкрита економіка спільно та взаємовигідно беруть на себе відповідальність за освіту молодого покоління. Завдяки моделі дуальної освіти Німеччина забезпечує сталу підготовку кваліфікованих молодих фахівців, які навчаються з орієнтацією на наявні потреби підприємств, тобто після отримання дуальної освіти молоді люди мають добрі перспективи  працевлаштування. Тому дуальній освіті відводиться важлива роль у ефективному подоланні безробіття серед молоді. Водночас поєднання зусиль держави, освітніх установ і економіки відповідає основним принципам соціальної ринкової економіки, де держава створює необхідні для вільного розвитку економіки рамкові умови.

Україна сьогодні стоїть перед численними викликами, одним з яких є необхідність модернізації професійної освіти. У часи, коли завдяки глобалізації зростає міжнародна конкуренція, Україні потрібні добре освічені спеціалісти, здатні витримати цю конкуренцію.

У запровадженні дуальної освіти також зацікавлений німецький бізнес, що працює в Україні, саме тому Фонд Конрада Аденауера ініціював цю публікацію спільно з Німецько-Українською промислово-торговельною палатою.

Сподіваємося, що завдяки цій публікації інформація про систему дуальної освіти в Німеччині стане відомою широкій громадськості. З цією метою у цій публікації стисло й доступно представлено основи дуальної освіти – у сподіванні, що це стане позитивним внеском до актуальної дискусії про українську модель дуальної освіти.
 

Оригінальна публікація (німецькою, англійською, французькою та іспанською мовами) за посиланням.

 

Поділитися

контактна особа

Тім Б. Петерс

Tim B

Керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні (Київ)

Tim.Peters@kas.de +380 44 4927443 (Київ)
контактна особа

Kатерина Білоцерковець

Kateryna  Bilotserkovets bild

координатор проектів

kateryna.bilotserkovets@kas.de +380 44 492 7443 +380 44 4927443
Cover Publikation 2020 Duale Ausbildung in Deutschland KAS Ukraine