UCEP

Einzeltitel

Україна та Угода про асоціацію: моніторинг виконання 2014 - перша половина 2021 року

з Любов Акуленко, Дмитро Науменко

6-й моніторинговий звіт УЦЄП

Моніторинговий звіт ГО «УЦЄП» за 2014-першу половину 2021 року передбачає оцінки прогресу України у виконанні набору зобов’язань, що мають чітку прив’язку до статей Угоди, додатків до неї або положень інших міжнародних договорів, вказаних в Угоді. Звіт підготовлено силами ГО «Український центр європейської політики» на основі незалежних оцінок провідних українських галузевих експертів за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Метою звіту є висвітлення прогресу України у виконанні зобов’язань, визначених у розділах ІІ, ІІІ, IV, V та VI Угоди про асоціацію, який відбувся впродовж 2020 – першої половини 2021 років.

Детальний опис прогресу у виконанні зобов’язань за період 2014-2019 рр. було висвітлено в попередньому моніторинговому звіті «УКРАЇНА ТА УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ: МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ 2014-2019»

Моніторинговий звіт за 2014 – першу половину 2021 року охоплює 24 повноцінні сектори, які є основною структурною частиною моніторингового звіту і, в свою чергу, поділяються на 111 тематичних напрямків. Структурною одиницею оцінки є зобов’язання, яке визначає певний набір дій або завдань зі сторони українських органів влади, направлених на транспозицію (поступове наближення норм національного законодавства) та імплементацію (забезпечення їх практичного застосування), до вимог одного чи декількох актів права Європейського Союзу, які визначені у статтях та Додатках Угоди про асоціацію з ЄС.
У першій частині звіту наведено оцінку прогресу у виконанні Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС впродовж 2014 – першої половини 2021 року.

У другій частині звіту пропонуються ключові висновки та рекомендації щодо розділів ІІ, ІІІ, ІV, V, VI Угоди для її більш ефективного виконання.

Отже, станом на другу половину 2021 року загальний прогрес виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, становить 49 %.

Ця оцінка включає як і повністю виконані зобов’язання, так і досягнуті проміжні результати. “Досконале” виконання, тобто коли повністю виконані передбачені зобов’язанням завдання, становить 25,6 %. 22,7 % — це “просунуте” виконання, яке означає, що законодавча робота проведена, проте не прийняті та/або не імплементовані усі необхідні підзаконні акти, або ж не завершені певні дії з практичної імплементації. 24,9 % — “рання” стадія виконання — коли нормативно-правові акти або заходи з їх імплементації перебувають на стадії розробки. Ще для 24,9 % зобов’язань виконання навіть не розпочиналося. У порівнянні з попереднім дослідженням виконання Угоди відзначається зростанням показника загального прогресу (з 41,6 % до 49 %), а особливо показника досконалого виконання (з 12,4 % до 25,6 %).
На даний момент можна стверджувати, що понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю.
Сектори-лідери (що мають понад 55% загального прогресу у виконанні зобов’язань) за підсумками аналізу за 2020-першу половину 2021 рр. залишилися незмінними. Найбільше оцінки «досконало» отримали наступні сектори: технічні бар’єри у торгівлі (ТБТ); державні закупівлі; діяльність компаній; зовнішня, безпекова та оборонна політика, енергетика; оподаткування та захист прав споживачів, а також сектори телекомунікацій та співробітництва з питань внутрішніх реформ.

Числові оцінки прогресу здійснюються експертами та акумулюються в базі даних пов'язаного онлайн моніторингового продукту «Навігатор Угоди про асоціацію», розміщеного на веб-сайті «Європейська правда».

Поділитися