Konrad Adenauer

05. januara 1876. – 19. aprila 1967.

Konrad Adenauer bio je prvi kancelar Savezne republike Njemačke. Osnovni smjerovi politike koje je zacrtalo njegovo kancelarstvo (1949-1963) sve do današnjih dana određuje unutrašnju strukturu i vanjskopolitičku orijentaciju Savezne republike Njemačke.

Ulazak Savezne republike Njemačke u krug zapadnih demokracija, europsko ujedinjenje te njemačko-francusko pomirenje najuže su povezani sa imenom Konrada Adenauera. Neposredno poslije preuzimanja kancelarske funkcije Adenauer je službeno objavio namjeru njemačkog naroda da popravi „nepravdu nanesenu Židovima koliko to bude moguće, kako je u ratu je uništeno nekoliko miliona ljudskih života“.

Ponovna izgradnja zapadne Njemačke, svladavanje posljedica rata, opredjeljenje za socijalno tržišno gospodarstvo i dalekosežne socijalno-političke odluke – to su koraci koji su učinjeni tijekom ere kancelara Konrada Adenauera.

Politička stranka CDU, koja je spontano nastala 1945. godine, postala je, kao „kancelarska stranka“ sa Adenauerom, najuspješnija politička stranka u povijesti Njemačke u 20. stoljeću.

Konrad Adenauer Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung