Fondacija Eduardo Frei, HolandijaBosmaco Consulting Agency, SarajevoUdruženje "Mladi za Mlade", SarajevoHelsinski parlament gradjana, Banja LukaStudentski radio eFM Radio Esprit Radio Slon Narko Ne Balkans Investigative Reporting Network (BIRN) Interreligiöser Rat BuH (IRR) Cupido Media Plan Institut International Council of Christians and Jews (ICCJ)

Centar za nove inicijative (CNI)

Die New Initiatives Centre Foundation ist eine 2011 gegründete, politische Stiftung aus dem Lager der mitte-rechts Parteien Bosnien- und Herzegowinas. Der SDA (Partei der demokratischen Aktion), der PDP (Partei des demokratischen Progresses) und der HDZ (Kroatische demokratische Union 1990). Mit der Gewissheit, den Integrationsprozess einer gesamtbosnischen Zivilgesellschaft nur dadurch fördern zu können, in dem auf Gemeinsamkeiten gebaut wird, statt nationalistische Tendenzen der Abgrenzung unter den konstitutiven Völkern zu betonen, setzt sich die Stiftung in Zusammenarbeit mit europäischen und US amerikanischen Instituten, Stiftungen, think-tanks und Regierungen für politische Bildungsarbeit ein. Durch diverse bi- und multilaterale Veranstaltungen, Seminare zur Förderung multiethischer und multikultureller Dialoge, Bildungsarbeit für politisch engagierte junge Menschen und der Unterstützung von Forschungsarbeiten, will die New Initiatives Centre Stiftung ihren Beitrag zu einer modernen, demokratischen und zugänglichen, bosnisch-herzegowinischen Gesellschaft leisten.
Zur Webseite

Politička akademija SDA

Politische Akademie der SDA
politička akademija SDA je program političkog obrazovanja i osposobljavanja za mlade lidere iz politike, privatnog sektora, javne uprave, civilnog društva i medija, kako iz BiH, tako i regiona i svijeta. Ovo je prva akademija te vrste u Bosni i Hercegovini, a nastala je po uzoru na programe političke edukacije u velikim strankama širom Evrope. Politička akademija SDA je tokom svog djelovanja, na svojim aktivnostima održala niz edukacijskih programa koji su imali za cilj da učesnike bolje pripreme za buduće društvene i političke uloge koje budu obavljali, doprinese boljem statusu Stranke na domaćem i međunarodnom nivou te uspješno vode Bosnu i Hercegovinu kroz procese bitnih reformi.Polaznici su mladi lideri iz politike, privatnog sektora, javne uprave, civilgog društva i medija koji su već etablirani u svojim radnim sredinama i žele probuditi znanja i razmijeniti iskutstva o društveno-političkim procesima.Također učesnici seminara su parlamentarci, vijećnici, šefovi izbornih štabova itd, zavisno od teme koja se prezentira. Tu su i programi za žene, mlade potencionalne kandid...ate na listama itd. Prijaviti se mogu svi zainteresirani državljani BiH (prednost imaju oni do navršenih 40 godina starosti, sa visokom stručnom spremom, oni koji imaju program rada i djelovanja u narednom periodu, te govore najmanje jedan svjetski jezik ). Kandidat treba da ima izraženu želju za sticanjem novih znanja, unapređivanjem vještina i upoznavanje sa novim idejama i tehnikama. Motivacija kandidata je jako bitna tokom selekcije budućih polaznika.Ciljevi: Doprinos kvaliteti političkih procesa u Bosni i Hercegovini kroz političko obrazovanje kadrova i njihovo motiviranje za političko i društveno djelovanje, razvijanje demokratske političke kulture među mladima i društvenim akterima, te poticanje dijaloga i saradnje među njima na pitanjima od općeg interesa.
Zur Webseite

Politička akademija HDZBiH

Politische Akademie der HDZ BiH
U godini u kojoj obilježava svoju dvadesetu obljetnicu postojanja, HDZ BiH utemeljuje Političku akademiju sa svrhom stalnog i sustavnog unaprjeđenja znanja i vještina njezinih polaznika, kao potpunijeg kadrovskog odgovora na trenutne i buduće zahtjeve i očekivanja javnosti, te izazove u razvoju bosanskohercegovačkog društva na njegovu putu u euroatlantske integracije.Svrhu postojanja Politička akademija Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine će ostvarivati realizirajući svoje programe, surađujući sa svim srodnim akademijama i zakladama, te s obrazovnim, kulturnim i stručnim institucijama iz zemlje i inozemstva.Predavači na Političkoj akademiji su istaknuti sveučilišni profesori i znanstveni djelatnici, diplomati, osobe iz političkog, javnog, kulturnog, obrazovnog i gospodarskog života, te druge ugledne osobe i stručnjaci.Programi Akademije su namijenjeni članovima stranke, ali i osobama iz drugih političkih stranaka, zatim javnog sektora, gospodarstva, medija, te ostalim zainteresiranim pojedincima iz zemlje i iz inozemstva.Programski ciljevi političke akademije HDZ BiH su:• Promocija demokracije, mira, slobode, političke kulture, kulture dijaloga, kao i drugih suvremenih civilizacijskih dostignuća nastalih na osnovi demokršćanskih načela, kao temeljnih vrijednosti i programskih načela akademije i stranke,• Vjerodostojno promicanje europske demokratske perspektive bosanskohercegovačkog društva kao zajednice jednakopravnih naroda i građana,• Motiviranje polaznika na stalnu izobrazbu i stvaranje preduvjeta za povećanje njihove ukupne uspješnosti pri obavljanju njihovih svakodnevnih aktivnosti,• Sustavno stjecanje novih spoznaja, znanja i vještina timskim učenjem,• Institucionalno poticanje izvrsnosti kroz intenzivnu razmjenu podataka, informacija i znanja između predavača i polaznika.
Zur Webseite

Centar za evropske studije (CES)

Centre for European Studies (CES)
Das Centre for European Studies (CES) ist im Wesentlichen ein Katalysator welcher eine Umgebung schafft in der er wegweisende Forschung und inspirierte Individuen zusammenführt und dadurch neue Ideen ins Leben ruft. Eines der Anliegen des CES ist es, Lösungen zu den Herausforderungen der europäischen Politik zu entwickeln und diese Informationen mit Forschung und Politik auszutauschen. Ideologisch steht das CES der EVP (European People´s Party) und Partnern des wertekonservativen Lager nahe und befasst sich aus diesem Blickwinkel mit der Förderung geistiger Freiheit, der Beobachtung, Analyse, Kommunikation sowie Diskussionsbeiträgen, mit dem Ziel, Europa seinen Bürgern näher zu bringen.
Zur Webseite

EVP - Europäische Volkspartei

EVP  - Europäische Volkspartei
Die Europäische Volkspartei ist eine europäische Partei, die sich aus christlich-demokratischen und konservativ-bürgerlichen Mitgliedsparteien aus der gesamten Europäischen Union zusammensetzt.
Zur Webseite

Robert Schuman Institut (RSI)

Robert Schuman Institut (RSI)
Das Robert Schuman Institut (Budapest) organisiert internationale politische Fortbildungs- und Trainingskurse für die Schwesterparteien der Europäischen Volkspartei (EVP) aus Mittel-, Ost-, und Südosteuropa seit 1991. Die Bildungsmaßnahmen sollen zur demokratischen Entwicklung beitragen, eine politische Nachwuchsgeneration fortbilden und das Netzwerk unter denjenigen stärken, die dieselbe europäische Grundwerte und politische Orientierung teilen.
Zur Webseite

Fondacija Eduardo Frei

Eduardo Frei Foundation
The Eduardo Frei Foundation, linked to the Dutch Christian Democratic Party (CDA), was founded in July 1990. Eduardo Frei was one of the founders of the Christian Democratic Party of Chile (Partido Democrata Cristiano) and president of Chile from 1964 to 1970. President Frei has become a symbol to a great number of people who work towards the goals of democracy, the maintenance of respect for human rights and social justice. Goals The goals of the EFF are: To promote Christian Democratic thinking and knowledge in the field of international cooperation in general and in the field of development and human rights in particular. To stimulate the conscious involvement of members and affiliated organizations of the CDA in the mentioned field To initiate and support projects, which are aimed at promoting Christian Democratic principles, especially in Central and Eastern Europe and in the Third World
Zur Webseite

Vijeće Evrope u Bosni i Hercegovini

Büro des Europarates in Sarajevo
Vijeće/Savjet Evrope je odlučilo da otvori Ured Sekretarijata Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini u aprilu 1996 godine u Sarajevu, na osnovu Aneksa 6 (Sporazum o ljudskim pravima) Opšteg okvirnog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, potpisanog u Parizu 14 decembra 1995, po kojemu je trebalo da doprinese osnivanju Komisije za ljudska prava Bosne i Hercegovine, pomogne instituciju Ombudsmana za ljudska prava, te imenuje inostrane sudije shodno Aneksima 4 i 7 Dejtonskog sporazuma. Inicijalno zadatak Ureda je bio da, pored aktivne pomoći u primjeni Aneksa 6. Opšteg sporazuma zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama, pomogne pripremi Bosne i Hercegovine da postigne standarde za prijem u punopravno članstvo Vijeća Evrope s obzirom na zahtjev koji je Bosna i Hercegovina podnijela u aprilu 1995, te da promovira vrijednosti Vijeća/Savjeta Evrope. Razmjenom pisama između generalnog sekretara Vijeća Evrope i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine sačinjen je sporazum o statusu ureda Sekretarijata Vijeća Evrope u Sarajevu, te o statusu zvaničnika i eksperata Vijeća Evrope.Vremenom aktivnosti Ureda su se širile tako da danas pored inicijalnih aktivnosti koje su ispunjene, one pokrivaju manje-više skoro sve oblasti na kojima radi Vijeće Evrope.
Zur Webseite

Fondacija Centar za javno pravo

Centar za javno pravo se razumijeva kao mjesto javnopravnog diskursa o akutnim problemima koji prate ustavnopravnu konsolidaciju Bosne i Hercegovine i zemalja iz regiona, kao i njihovo približavanje evropskim integracijama. Centar je Fondacija koja je posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, u okviru Pakta za stabilnost u jugoistočnoj Evropi, osnovana prema bosanskohercegovačkom pravu. Osnovni zadatak Centar vidi u uspostavljanju znanstvenih kriterija kao mjerila prema kojima se mora uobličavati javno pravo. U tom smislu se u okviru Centra, na nivou ekspertiza, analiziraju akutni javnopravni problemi. Radi se upravo o povezivanju znanstvenih standarda i teorije sa politikom i privredom, jer samo praksa koja se rukovodi priznatim teorijskim standardima može ponuditi rješenja i otvoriti perspektivne puteve za budućnost. Centar za javno pravo nudi egzaktne stručne odgovore na pitanja organizacije državne vlasti i državne uprave, na pitanja sadržaja i primjene propisa Evropske unije i međunarodnopravnih standarda, na pitanja ustavotvorstva i tumačenja ustavnog prava kao i na sve srodne probleme parlamentarnog prava, izbornog prava, upravnog prava i prava evropskih integracija. U našem fokusu su zemlje regije, BiH, Crna Gora, Hrvatska i Srbija. Naši suradnici su priznati eksperti u navedenim područjima. Oni iznad svega kompetentno i ideološki neutralno rade na iznalaženju rješenja za uvođenje standarda pravne države, zaštite ljudskih prava, „dobre uprave“ i funkcionalnih ustavnih modela.
Zur Webseite

Međureligijski institut u Bosni i Hercegovini

Interreligious Institute in Bosnia and Herzegowina
The Interreligious Institute (IRI) in Sarajevo is an association established with an aim to bring together different religious communities, churches and interest groups in the interest of exchanging opinions and clarifying positions on different dilemmas of the contemporary Bosnian and European society. The Institute is a multi-religious, non-governmental, non-party and non-profitable organization aimed at realizing common interests of both the Institute members and broader society. The Institute was established and enjoys full support of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina (www.rijaset.ba), the Orthodox Metropoly of Dabar Bosnia (http://mitropolija.org), the Archbishopric of Vrhbosna (http://www.ktabkbih.net) and Jewish Community in B&H (http://www.benevolencija.eu.org). Membership in the Institute is open not only to citizens and legal entities in Bosnia and Herzegovina, but also to foreign citizens and international organizations dealing with similar issues. The specificity and primary function of the Institute is to serve as a bridge between churches and religious communities on one hand, and politics and civil society on the other. The Institute is a forum in which churches, religious communities and other groups of adverse positions can have a reasoned discussion on issues of common interest. In this way the Institute wishes to contribute to the development of political culture in Bosnia and Herzegovina, as well as to building of civil society and creating prospects for better future of the country. The ultimate goal of the overall activities of the Institute is to contribute to the reconstruction of Bosnia and Herzegovina. In that regard, dialogue about theological and ethical foundations, image of man, social teachings and social ethics of each religion is necessary. The dialogue should not be conducted exclusively on the theological level, instead it should be the dialogue of action.
Zur Webseite

Vijeće/savjet za štampu/tisak

Presserat - Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
Vijeće/savjet za štampu/tisak POSREDUJE kao medijator između nezadovoljnih čitalaca i štampanih medija NADGLEDA primjenu Kodeksa za štampu BiH UNAPREĐUJE profesionalne standarde u štampi BiH ŠTITI JAVNOST od neprofesionalnog i manipulatorskog novinskog izvještavanja ŠTITI ŠTAMPANE MEDIJE od političkih, ekonomskih i svih drugih pritisaka koji ugrožavaju slobodu informisanja i slobodu medija
Zur Webseite

Interreligiöser Rat BuH (IRR)

The Inter-religious Council in BiH (MRV BiH) has been in existence since 1997 through joint commitments of Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceric, Islamic Community in BiH, Metropolitan Nikolaj of Dabar-Bosna, Serbian Orthodox Church, Vinko Cardinal Puljic, Archbishop of Vrhbosna-Sarajevo, Roman Catholic Church and Mr. Jakob Finci, Jewish Community of BiH. In addition to numerous projects implemented by MRV BiH, some real needs for establishment of inter-religious dialogue set a goal to also create conditions for MRV BiH to be self-sustained and independent. Since 1 April 2005, MRV BiH has been performing its activities in its own premises, made available to it at no charge by the Stari grad Sarajevo Municipality. MRV BiH is not a super body which would exercise legislative and executive authority, but an organization based on good will and conviction that religious leaders can jointly achieve the goals which are essential and indispensable for BiH. Aiming at this, MRV BiH has also established its working groups so as to act efficiently and measure the needs for some engagements through these groups. Acting within MRV BiH are: Legal Expert Group (PEG), Education Working Group, Women’s Working Group, Youth Group, together with Media Working Group. These groups are getting involved when necessary.
Zur Webseite

Balkans Investigative Reporting Network - Sarajevo, Bosnien und Herzegowina

Balkans Investigative Reporting Network - Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
Das Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) fördert Qualitätsjournalismus und zivilgesellschaftliche Entwicklung in Südosteuropa. BIRN veranstaltet dazu Trainingsprogramme für Journalisten und andere Medienvertreter. Es steht vor allem für professionelle Berichterstattung, investigative Recherche und Analyse von politischen, ökonomischen und sozialen Themen in den Transformationsländern.
Zur Webseite

CRI/YET (Tim mladih ekonomista)

Under the Center for Regional Initiatives exist Young Economists Team (YET), body established to provide consulting services and technical assistance as well as to cooperate with all stakeholders targeting economic reforms, economic development and BiH approximation to the EU. Team is composed by young economists from entire Bosnia and Herzegovina. YET members are economic experts in different areas of economics with extensive experience in BiH economy. It is important to underline that YET has provided assistance and expertise on BiH economy for recently held economic conference (October 16, 2007) organized by Office of the High Representative. For this occasion YET has prepared document “Recommendations for BiH Economy”. This YET engagement has been recognized and positively remarked by key stakeholders (EC, IMF, OHR, WB, Directorate for Economic Planning, Directorate for European Integrations, political parties in BiH, etc.)
Zur Webseite

CENTAR ZA REGIONALNE INICIJATIVE (CRI)

CENTER FOR REGIONAL INITIATIVES (CRI)
Sa čvrstim opredjeljenjem da doprinese regionalnom razvoju, prihvatajući i uvažavajući demokratiju, pluralizam, toleranciju i tržišnu ekonomiju, utemeljen je Centar za regionalne inicijative – CRI. Ministarstvo pravde je na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 32/01 i 42/03) 14.12.2005. godine donijelo Rješenje o upisu Centra za regionalne inicijative - CRI u Registar udruženja. Centar za regionalne inicijative pomaže u izgradnji socio-ekonomske politike BiH, doprinosi regionalnoj i evropskoj integraciji Bosne i Hercegovine, sakuplja informacije o specifičnim potrebama unutar zajednice, radi na unaprjeđenju sektora zaštite okoliša i turizma i jača partnerstvo sa drugim organizacijama koje se bave sličnom djelatnošću na polju regionalne saradnje i razvoja.
Zur Webseite

Media Plan Institute - Sarajevo, Bosnien und Herzegowina

Planpolitik

Planpolitik
Planpolitik entwickelt Planspiele, bietet Fortbildungen an und erarbeitet Lehrmaterial zur politischen Bildung. Ob an Universitäten, Bildungseinrichtungen oder in Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Entwicklungszusammenarbeit soll so eine demokratische Praxis praktisch erfahren werden.
Zur Webseite

Evangelisches Studienwerk Villigst

Evangelisches Studienwerk Villigst
Das Evangelische Studienwerk ist das Begabtenförderungswerk der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Sie fördern Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen an Hochschulen und Fachhochschulen, in Deutschland wie auch aus West- und Osteuropa.Neben dem Stipendium zählt die Individualförderung: kompetente Beratung, Auslandsstudium, Praktika- und Berufsorientierung sowie Bildungsangebote. Es werden angehende Akademikerinnen und Akademiker aufgenommen, die sich nicht nur hervorragend in ihrem Fach qualifizieren, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung tragen wollen.
Zur Webseite