Asset-Herausgeber

Einzeltitel

SMJERNICE ZA BLAGOSTANJE SOCIJALNU PRAVDU I ODRŽIVI PRIVREDNI RAZVOJ

Za savladavanje svjetske financijske i ekonomske krize potrebna je međunarodna regulativa. Model socijalne tržišne privrede nudi takav okvir. Taj model se na nacionalnoj razini već dokazao. Države Europske unije u Lisabonskom ugovoru su se obavezale da će djelovati u pravcu razvoja „konkurentne tržišne privrede“. EU-institucije, prije svega Europski parlament, u proteklim mjesecima su pokazali da taj zadatak shvataju ozbiljno. Sada je neophodno te principe promovirati i na međunarodnoj razini. Šta je bit istih, vodeći predstavnici politike i nauke iz EU objasnili su u ovim Smjernicama.

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber