Veranstaltungsberichte

Политическите измерения на бежанската криза

Клубът на стипендиантите на фондация „Конрад Аденауер“ организира на 14.10.2015г. дискусия на тема: „Политическите измерения на бежанската криза“. По темата говори политологът и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ доц.д-р Огнян Минчев.

В своето изложение доц.д-р Минчев наблегна както на мащаба, така и на причините за сегашната бежанска криза. Бе направен анализ не само на войната в Сирия, но и на дестабилизацията на Близкия Изток, както и на възникващите опасности за региона и Европа вследствие действията на така наречената „Ислямска държава“. Изтъкнато беше и актуалното положение на бежанците в Европа и по-специално в България. Последната част от доклада на доц.д-р Минчев акцентира върху вътрешните и външнополитическите въздействия, които бежанската криза би могла да окаже върху ЕС. В края на мероприятието остана време и за оживена дискусия на тема преодоляването на бежанската криза и ролята на България в този процес.