Asset-Herausgeber

Länderberichte

"Javna rasprava" Marijana Pajvancic

Javna rasprava

Asset-Herausgeber

облик непосредног учешћа грађана у законодавном процесу (организовање и вођење).

Проф. др Маријана Пајванчић, Професорка Факултета за европске правно-политичке

студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber