Länderberichte

"Javna rasprava" Marijana Pajvancic

Javna rasprava

облик непосредног учешћа грађана у законодавном процесу (организовање и вођење).

Проф. др Маријана Пајванчић, Професорка Факултета за европске правно-политичке

студије Нови Сад Универзитет Сингидунум