Asset-Herausgeber

Länderberichte

Javne politike u izbornoj ponudi

Tokom opštih izbora u Srbiji 2012. godine istraživacki tim Centra za demokratiju Fakulteta politickih nauka i Fondacija Konrad Adenauer pratili su relevantne politicke partije i koalicije analizirajuci šta nam politicki akteri nude u okviru svojih partijsko-programskih dokumenata i izbornih manifesta i kakve nam garancije pružaju za realizaciju istih.

Asset-Herausgeber

Istraživanje i publikacija „Javne politike u izbornoj ponudi“ predstavlja nas doprinos nastojanju da se istraživanja partijskih manifesta i naznaka prakticnih politika u njima konacno utemelje i u Srbiji.

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber