Einzeltitel

СТАЖИРАЊЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 2007 / 2008

Народна скупштина Републике Србије у сарадњи са Фондацијом Конрад Аденауер и Мисијом ОЕБС-а у Србији организујеСТАЖИРАЊЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 2007 / 2008

Стажирање у Народној скупштини нуди вам прилику за свакодневно учење и развој, рад у динамичном и стимулативном окружењу. Пракса почиње почетком новембра 2007. године и трајаће 12 месеци.

Укупно 20 одабраних студената ће обављати праксу 40 сати недељно, радећи у посланичкој групи, одбору или одељењу Службе, сходно њиховом интересовању и расположивим капацитетима. За време стажирања, студентима ће се бити покривени трошкови превоза и топлог оброка.

Дипломирани студенти након успешно обављене праксе добиће потврду о обављеном стажирању, чиме стичу право полагања државног испита, а сви добијају Сертификат о стажирању потписан од стране председника Народне скупштине и представника ОЕБС и Конрад Аденауер.

Стажирање у Народној скупштини Републике Србије пружиће младим стручњацима прилику да раде са народним посланицима, члановима скупштинских одбора, као и запосленима у Служби Народне скупштинe и помогну у истраживању и обављању свакодневних активности. Овакав рад представља могућност за стицање корисног искуства и знања о раду Скупштине и развоју демократских институција.

Обавезе одабраних студената у зависности од профила и договора са ментором би биле: истраживачко-аналитички послови, израде компративних анализа, помоћ у организацији догађаја, праћење рада одбора и одељења, међународних активности и законодавно-правних послова присуство састанцима, прикупљање података, прављење и ажурирање база, вођење записника, писање дописа, итд.

Ако сте динамични, комуникативни, организовани и тимски оријентисани, спремни да учите и радите, а поседујете добру вољу, имате одлично знање страних језика и рада на рачунару, апсолвенти сте, дипломирани студенти (не дуже од 6 месеци) или постдипломци факултета друштвено-економског усмерења ПРИЈАВИТЕ СЕ ! У складу са принципима једнаких могућности, за пријаву се посебно охрабрују жене, припадници националних мањина, као и особе са инвалидитетом.

За све додатне информације можете се обратити Хелени Арсенијевић, саветнику за људске ресурсе на телефон 302 61 81 сваког радног дана од 10.00 до 14.00 или на е-mail адресу: helena.arsenijevic@parlament.sr.gov.yu.

Формулар за пријаву можете преузети са сајта Народне скупштине Републике Србије. Попуњени формулар заједно са мотивационим писмом и две препоруке професора са матичног факултета неопходно је послати на адресу Народне скупштине, Краља Милана 14, Одељење за људске ресурсе, са назнаком за програм стажирања или на е-mail адресу: ljudskiresursi@parlament.sr.gov.yu.

Рок за подношење пријава је 24. септембар 2007. године, а контакрирани ће бити само они који уђу у ужи избор.

Пријаве послате после овог датума неће бити узете у разматрање!!!