Συνεισφορές εκδηλώσεων

5η ετήσια ημερίδα των Women on Top με τίτλο "Ισότητα και Συμπερίληψη στις Επιχειρήσεις"

του Martha Kontodaimon
Αναφορά για την 5η ετήσια ημερίδα των Women on Top με τίτλο "Ισότητα και Συμπερίληψη στις Επιχειρήσεις"

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε το 5ο ετήσιο συνέδριο Women on Top με τίτλο «Ισότητα και Συμπερίληψη στις Επιχειρήσεις» με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad Adenauer σε Ελλάδα και Κύπρο. Το κύριο θέμα του υβριδικού συνεδρίου ήταν οι βέλτιστες πρακτικές εφαρμοζόμενες από οργανισμούς και εταιρείες στη Νορβηγία και την Ισλανδία, δύο χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη. Μέσα από δύο συζητήσεις σε πάνελ και τρία θεματικά εργαστήρια, διερευνήθηκαν χρήσιμες πολιτικές και μεθοδολογίες με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών για την καθιέρωση της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Ένταξης στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα.
Στο πρώτο πάνελ με τίτλο «Equality & Inclusion takeaways from Norway and Iceland», οι δύο ομιλήτριες, η Sigríður Hrund Pétursdóttir, Πρόεδρος FKA, και η Anita Krohn Traaseth, Επιχειρησιακό στέλεχος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστική Διευθύντρια, τόνισαν ότι η ισότητα των φύλων παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση παρά την αλλαγή δυναμικών στην κοινωνία. Σε αντίθεση με τον δημόσιο τομέα, οι γυναίκες που προεδρεύουν σε επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν μειοψηφία, καθώς δεν έχουν εκπαιδευτεί και καθοδηγηθεί για να γίνουν ηγέτες από μικρή ηλικία. Ως εκ τούτου, και οι δύο ομιλήτριες υποστήριξαν ότι οι εταιρείες πρέπει να μάθουν να είναι πιο ανεκτικές απέναντι στη διαφορετικότητα και την αυθεντικότητα, ώστε να προσελκύουν περισσότερες γυναίκες ηγέτες.
Το δεύτερο πάνελ συζήτησης μεταξύ τεσσάρων Ελληνίδων Διευθυντριών σε ελληνικές επιχειρήσεις εξέτασε τη στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Όλες οι ομιλήτριες παραδέχτηκαν έχουν ζήσει μια ιστορία σχετιζόμενη με έμφυλη διάκριση στο χώρο εργασίας και συμφώνησαν ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια όπως τα στερεότυπα, η ίση εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να εδραιωθεί η ισότητα στον ιδιωτικό τομέα. 
Μετά τις συζητήσεις του πάνελ, ακολούθησαν τρία εργαστήρια σχετικά με αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως το σύστημα ποσοστώσεων, η γονική άδεια και οι γυναίκες στο STEM.
Στο πρώτο εργαστήριο, ο Παύλος Γερουλάνος, η Βασιλική Λαζαράκου και ο Θεόδωρος Κίτσος συζήτησαν για τον ελληνικό νόμο περί ποσοστώσεων στα εκτελεστικά συμβούλια των εταιρειών. Οι νόμοι για τις ποσοστώσεις θεωρήθηκε και από τους τρείς ομιλητές σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη ισότιμης συμμετοχής στον επιχειρηματικό τομέα. Ωστόσο, το κύριο μέλημα τώρα φαίνεται να είναι ο τρόπος της ουσιαστικής εφαρμογής του νόμου σε όλες τις επιχειρήσεις ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του «gender washing».
Στο δεύτερο εργαστήριο εξετάστηκε η πρόοδος που έχει σημειωθεί στο σύστημα γονικής άδειας, καθώς και οι λόγοι της χαμηλής αποδοχής του συστήματος από τους άνδρες. Ο Julian Vedeler Johnsen, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν, και ο Δημήτρης Πλατής μοιράστηκαν στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά πατρικής άδειας στη Νορβηγία και την Ελλάδα, το πρόγραμμα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (σήμα SHARE) και ποιες είναι οι κύριες ανησυχίες των ανδρών. Η Θάλεια Βουβονίκου, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος & Κύπρου στην εταιρεία Henkel Hellas SA, υπέδειξε ορισμένες από τις βέλτιστες πρακτικές της Henkel προκειμένου να δημιουργήσει μια θετική χροιά της γονικής άδειας.
Στο τρίτο εργαστήριο, η Τζένη Λειβαδάρου μοιράστηκε την εμπειρία της σχετικά με τις γυναίκες στον επιστημονικό τομέα στην Ελλάδα, η Isabel Sum, η Rachel Cheeks-Ghivan και η Monika Aasen παρουσίασαν προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στη Νορβηγία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ σχετικά με την ενδυνάμωση της παρουσίας των γυναικών στον τομέα STEM. Συγκεκριμένα, η Isabel Sum, Senior Account Executive Stack Fuel GmbH, παρουσίασε το ενδοεπιχειρηματικό της έργο, την υποτροφία Women in Data το 2021, που στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των φύλων στην τεχνολογία και να εμπνεύσει περισσότερες γυναίκες να προχωρήσουν στην καριέρα τους στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής.
Από όλες τις συζητήσεις και τα εργαστήρια, προέκυψαν τρία βασικά συμπεράσματα:
Οι γυναίκες πρέπει να εκτίθενται σε γυναικεία πρότυπα ηγεσίας και να λαμβάνουν την κατάλληλη καθοδήγηση από μικρή ηλικία.
Παρά την αμφιλεγόμενη φύση του μέτρου, οι ποσοστώσεις είναι απαραίτητες για να δοθούν ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες.
Οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα και εγγυήσεις στους άνδρες με σκοπό να γίνει πιο ελκυστική η γονική άδεια.


                                                                                                                                                                                               Έκθεση που συνέταξε η Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου