Εκδότης Αντικειμένων

Einzeltitel

The Greek Economy under Reform

A Sisyphean task or a victorious way to Ithaka?

Greece faces an economic crisis that turns out to be one of the most severe over the last decades. The costs are significant and are illustrated on the strong negative impact on real economic activity. With a fiscal consolidation process underway, the Greek economy tries to implement quickly a wide range of reforms in almost all aspects of the economy. The aim is to support at the short term a restarting of the Greek economy and gradually a recovery of structural and cost competitiveness, while at a more long term to create the conditions and the mechanisms for a more sustainable growht model.

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

comment-portlet

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων