Εκδότης Αντικειμένων

Πρακτική σε εμάς

Κάντε αίτηση για πρακτική στο KAS στην Ελλάδα !

Εκδότης Αντικειμένων

Αν σας ενδιαφέρει η πολιτική και η οικονομία,

Αν είστε αφοσιωμένος και ενθουσιώδης άνθρωπος,

Και ενδιαφέρεστε για το πώς συμβάλει το ίδρυμα μας στον διάλογο μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδος,

κάντε αίτηση για να πραγματοποιήσετε μία πρακτική σε εμάς για 6 με 8 εβδομάδες και γίνεται μέλος της ομάδας μας για να συμβάλετε στην οργάνωση και εκτέλεση των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων μας.

Προϋποθέσεις για να κάνετε αίτηση είναι οι εξής:

- Να είστε φοιτήτρια/φοιτητής της νομικής, των πολιτικών επιστημών, της οικονομίας ή των επικοινωνιών και

- Να μιλάτε γερμανικά και αγγλικά.

Αν σας ξυπνήσαμε το ενδιαφέρον σας παρακαλώ στείλτε μας την αίτηση σας με ένα e-mail στο info.athens@kas.de

με τα παρακάτω:

- ένα motivation letter

- το βιογραφικό σας

- το χρονικό διάστημα το οποίο σας ενδιαφέρει να έρθετε σε εμάς

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων

Konrad

Εκδότης Αντικειμένων