Εκδότης Αντικειμένων

Πρόγραμμα σπουδών και πληροφοριών

Πρόγραμμα Υποτροφιών της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο

Κάντε αίτηση τώρα για το πρόγραμμα υποτροφιών μας!

Εκδότης Αντικειμένων

Λεπτομέρειες

«Τελικά είναι τα ηθικά θεμέλια, οι ηθικές αξίες, που παραμένουν δυνατά, όσο ο κόσμος παλεύει. Και θα συνεχίσουν να αποδεικνύουν την δύναμη τους στο μέλλον.» - Konrad Adenauer

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ή έχετε ήδη ξεκινήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή της Κύπρου,

Εάν επιθυμείτε να κάνετε ή έχετε ήδη ξεκινήσει μια επιστημονική/πρακτική/ερευνητική  δραστηριότητα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο σε οργανισμό ερευνητικής ή επιστημονικής φύσης, ίδρυμα, think-tank, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εργαστήριο αμισθί,

Εάν έχετε την ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα, είστε αφοσιωμένος και ενθουσιώδης και μοιράζεστε τις κοινωνικο-χριστιανικές μας αξίες, πιστεύετε στο Κράτος Δικαίου και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

τότε σας προσκαλούμε να κάνετε αίτηση για υποτροφία στην Αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung για την Ελλάδα και την Κύπρο (KAS). Στείλτε μας την συμπληρωμένη αίτηση σας με τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τις 18.04.2022 (Δευτέρα) στο info.athen@kas.de.

 

Συνημμένα θα βρείτε:

- την Προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών Αντιπροσωπείας του KAS για την Ελλάδα και την Κύπρο,

- τις Οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους / υποτρόφους της Αντιπροσωπείας του KAS για την Ελλάδα και την Κύπρο,

- την Aίτηση χορήγησης υποτροφίας.

Εκδότης Αντικειμένων

προσθήκη στο ημερολόγιο
επαφή

Eleftherios Petropoulos

Eleftherios Petropoulos bild

Senior Research Associate – Project Manager

eleftherios.petropoulos@kas.de +30 210 7247 126

Εκδότης Αντικειμένων

Εκδότης Αντικειμένων