Single title

Bursa SUR-PLACE

Fundația Konrad Adenauer acordă burse de studiu studenților talentați. Candidații trebuie să demonstreze faptul că sunt preocupați de viața politică și activ implicați în comunitate, precum și receptivi la valorile creștin-democrate.

Informaţii generale

Fundaţia Konrad Adenauer sprijină prin programul de burse Sur-Place tineri talentaţi, oferindu-le şansa să se concentreze pe studiu şi să-şi dezvolte angajamentul social şi politic.

Cine poate aplica?

Aplicaţia este deschisă studenţilor înscrişi la universităţile din Republica Moldova, în ciclul de licenţă (cu excepția studenților din ultimul an de studiu). Ei trebuie să aibă rezultate academice deosebite şi să facă dovada implicării lor în societate şi în politică. Candidaţii trebuie să stăpânească cel puțin o limbă străină, cunoştinţele de limbă germană reprezintă un avantaj.

Bursa

Bursa se acorda iniţial pentru o perioadă de 12 luni, putând fi prelungită în funcţie de rezultate.

Procesul de selecţie

Candidaţii vor fi evaluaţi în două faze: prima selecţie se face în baza dosarului. Candidaţii rămaşi sunt invitaţi la un interviu după care se decide dacă vor beneficia de o bursa Sur-Place.

Unde şi cum puteţi aplica?

Aplicaţiile se trimit prin poştă sau pot fi aduse personal la următoarea adresă:

Fundația Konrad-Adenauer

Str. M. Bănulescu Bodoni 25, of. 41_2,3

MD-2012 Chișinău

Republica Moldova

Documentele necesare

Aplicaţia trebuie să conţină următoarele documente:

•Formularul de aplicare cu poză

•CV în germană, romană sau engleză

•Scrisoare de motivaţie în germană, romană sau engleză

•Copie după diploma de bacalaureat

•Copie după foaia matricolă din anii de studiu încheiaţi

•Recomandare din partea unui profesor al cărui curs a fost absolvit

•Recomandare din partea unei persoane care poate atesta angajamentul civic, politic etc.

Pentru întrebări o puteţi contacta pe dna. Natalia Corobca-Ianusevici, Coordonator program KAS:

E-Mail: natalia.corobca@kas.de