Despre noi

Numele său fiind sinonim cu reconstrucţia democratică a Germaniei, ancorarea politicii externe germane în comunitatea de valori transatlantice, viziunea asupra unificării europene şi orientarea spre economia socială de piaţă. Moştenirea spirituală a lui Konrad Adenauer reprezintă pentru noi o misiune şi, în acelaşi timp, o îndatorire.

 

În cadrul Cooperării Internaţionale milităm pentru ca oamenii să ducă o o existenţă independentă, în libertate şi demnitate. Prin contribuţia noastră, care se bazează pe valori, sprijinim Germania să facă faţă răspunderii sale crescânde în lume.

 

Noi îi încurajăm pe oameni, pentru ca aceştia să se implice, în acest sens, în configurarea viitorului. Cu mai bine de 70 de birouri şi proiecte în peste 120 de ţări avem contribuţia noastră proprie la promovarea democraţiei, a statului de drept şi a economiei sociale de piaţă. Pentru consolidarea păcii şi a libertăţii, sprijinim dialogul continuu în politica externă şi de securitate, precum şi schimburile între diferitele culturi şi religii.

 

În centrul atenţiei noastre se află omul, cu demnitatea sa inconfundabilă, cu drepturile şi obligaţiile sale. Pentru noi, el este punctul de pornire al justiţiei sociale, al libertăţii democratice şi al activităţii economice durabile. Prin promovarea schimburilor şi relaţiilor dintre oameni care îşi asumă responsabilităţi în societate, dezvoltăm reţele active în sfera politică şi în cea economică, precum şi în societate. Asistenţa pe care o asigurăm în baza expertizei noastre politice îmbunătăţeşte perspectivele de configurare a unei globalizări socialmente juste, durabile din punct de vedere ecologic şi eficiente economic.

 

Activitatea noastră se desfăşoară în cooperare cu instituţii ale statului, partide politice, organizaţii civice, precum şi cu elitele selectate. Pe baza obiectivelor şi a valorilor noastre dorim, mai ales în domeniul politicii dezvoltării, să continuăm intensificarea Cooperării Politice la nivel regional şi global. Împreună cu partenerii noştri contribuim la crearea unei ordini internaţionale care permite fiecărei ţări să se dezvolte în libertate, responsabilitatea aparţinându-i numai ţării respective.

 

Fundaţia Konrad Adenauer (KAS) şi-a început activitatea în Republica Moldova în anul 2007, axându-se pe educaţie politică şi consultanţă. La început, proiectele erau coordonate prin intermediul Biroului de la Bucureşti. În anul 2009 Fundaţia Konrad Adenauer a lansat un program individualizat pentru Republica Moldova şi în noiembrie 2009 a inaugurat Biroul de la Chişinău.

 

În centrul activităţii noastre se află educarea politică şi calificarea tinerilor, precum şi implicarea lor în viaţa civică şi politică. În cadrul instruirilor, organizate pentru factorii de decizie de nivel local, atât din sfera politică, cât şi cea administrativă, sunt promovate „descentralizarea si subsidiaritatea”. Prin intermediul Forumului de Politică Europeană, lansat în 2008, Fundaţia Konrad Adenauer contribuie la o mai bună întelegere a realităţilor din Uniunea Europeană în Republica Moldova, atât la nivelul factorilor de decizie, cât şi la nivelul publicului larg.

 

Activităţile educaţionale includ conferinţe, seminare şi workshop-uri, iar cele de consiliere sunt orientate, în primul rând, către partidele politice. Pentru promovarea dialogului internaţional KAS invită delegaţii din Republica Moldova în Germania, în cadrul unor vizite de studiu. Începând cu anul 2009, prin intermediul programului de burse „Sur-Place”, Fundaţia Konrad Adenauer oferă burse studenţilor moldoveni.

 

Activitatea biroului de la Chişinău este susţinută şi prin evenimente organizate de Programul regional Statul de Drept, cu sediul la Bucureşti, şi de Programul regional Mass Media, cu sediul la Sofia.

distribuie