Zverejňovač príspevkov

Správy a anýzy o Slovensku

Solutions to the Debt Crisis in the EU from the Slovak Perspective

Peter Goliáš, Eugen Jurzyca

Analýza z dielne expertov INEKO v anglickom jazyku sa zaoberá možnosťami riešenia dlhovej krízy v EÚ a postojom Slovenska k jej riešeniu.

Zverejňovač príspevkov

comment-portlet

Zverejňovač príspevkov

Zverejňovač príspevkov