EU - Integracija

Centralni zadatak i osnovni cilj Bosne i Hercegovine, dakle njenih političkih snaga i cijelog stanovništva, trenutno je pristup euro-atlantskim integracijama. Prema statistikama, 85% građana podržava približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.Nakon što je Bosni i Hercegovini 2005, nakon odlučujućeg koraka u okviru reforme odbrane, otvoren put za članstvo u Partnerstvu za mir, sva su nastojanja usmjerena u pravcu približavanja Europskoj uniji. Uz konsenzus svih bosanskohercegovačkih političkih snaga, 25.01.2006. su sa EU su započeli pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Time je - nakon zelenog svjetla kojeg su na samitu u Solunu 2003. dali šefovi država i vlada EU - i službeno otpočeo proces integracije. Ovaj proces traži brojne reforme, koje s jedne strane treba da doprinesu integraciji BiH u EU, a sa druge strane i samoj stabilizaciji zemlje.

Samo ako građani budu upoznati sa EU-modelom, te sa standardima koje on zahtijeva, može se očekivati da će prihvatiti i podržati reforme koje su neophodne za uspješan proces integracije. Kako bi podržalo ovaj proces, Predstavništvo Fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu već nekoliko godina redovno organizira konferencije i seminare sa predstavnicima političkog, društvenog i privrednog života u BiH. Ove su manifestacije namijenjene prije svega političarima, novinarima i mladima. Za ove ciljne grupe organiziramo seminare, savjetovanja i druge manifestacije koja prilagođavamo njihovim potrebama. Tako, recimo, podržavamo regionalne susrete parlamentaraca (COSAP), sa mladim političarima organiziramo simulacije procesa proširenja, novinarima pokušavamo približiti institucije i način funkcioniranja Europske unije, sa predstavnicima nevladinog sektora diskutiramo o integraciji novih članica, kako bismo pozitivna iskustva mogli prenijeti i u BiH, a sa mladima i stipendistima razgovaramo o europskom identitetu

Osim toga, o značaju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te o procesu njegovoga sklapanja pokušavamo informirati i širu javnost, na taj način što u više od deset oblasti u Bosni i Hercegovini, u suradnji sa našim partnerima, organiziramo večernje kurseve, radio-emisije i diskusije. Suradnja sa međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama kao što su građanske inicijative, te sa medijima treba da ojača i unaprijedi znanja o Europskoj uniji i procesu stabilizacije i pridruživanja, te da doprinese stvaranju pozitivne atmosfere u zemlji na putu ka EU.