Međureligijski Dijalog

Jedna od centralnih tema rada Fondacije Konrad Adenauer uopće jeste i dijalog o vrijednosnim osnovama Evrope koja se nalazi u procesu integracije. I Predstavništvo Fondacije u Sarajevu podržava i potiče međureligijski i interkulturalni dijalog o evropskom sistemu vrijednosti, kršćansko-zapadnoevropskoj kulturološkoj tradiciji, te o principima prosvjetiteljstva, koji su bili osnova za razvoj sekularne države u evropskim društvima. Osim toga, cilj je rasvijetliti ulogu i identitet crkava i vjerskih zajednica u demokratskim društvima. Fondacija Konrad Adenauer je između ostaloga izdala brojne publikacije koje se bave odnosima između medija i religije, a time i između društva i religije. Kroz dijalog o sličnostima i razlikama u odnosu svake pojedine vjerske zajednice prema državi i društvu, razgovara se i o fundamentu za intenziviranje međureligijskog dijaloga i međureligijskog razumijevanja, te o mogućnosti da crkve i vjerske zajednice zauzmu posebno mjesto i pruže posebnu podršku procesu pomirenja i integracije u BiH.

Bosna i Hercegovina sa svojom historijom može dati značajan doprinos europskom međureligijskom i interkulturalnom dijalogu. Njena posebnost upravo je njeno tradicionalno vjersko i kulturno šarenilo. Država ima tri konstitutivna naroda (Bošnjaci, Srbi i Hrvati). Bošnjaci su mahom muslimani, Srbi pripadnici pravoslavne zajednice, a Hrvati rimokatolici. Osim toga, u BiH postoji i relativno mala zajednica Jevreja, te 17 nacionalnih manjina. Iako od 1991. u BiH nije bilo popisa stanovništva, procjenjuje se da su muslimani sa oko 40% najveća vjerska zajednica, slijede ih pripadnici pravoslavne vjeroispovijesti sa 31%, te katolici sa oko 15%.

Zbog jakih etničkih i religijskih podjela u BiH, te konflikta 1992.-1995, Fondacija Konrad Adenauer se od samog početka djelatnosti u BiH (1997.) zalaže sa međureligijski dijalog i obnavljanje povjerenja u zemlji. Na taj način istovremeno se podržava i proces savladavanja prošlosti i pomirenja.

  • Bitan partner nam je Međureligijsko vijeće BiH (MRV) osnovano 1997. Vijeće okuplja poglavare četiriju tradicionalnih vjerskih zajednica u BiH. Početkom 2005. godine Vijeće je postalo neovisnom organizacijom i od tada je naš glavni partner u ovoj oblasti. Vrhunac ove suradnje bilo je osnivanje Međureligijskog instituta (MRI) 2007. godine, koji će se u radu oslanjati na iskustva njemačkih crkvenih foruma i instituta. Od oktobra 2007. Institut izgrađuje svoju funkciju kao "most između društva s jedne i tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica s druge strane".
  • Treba istaći i tzv. "Susrete mladih teologa", koje podržavamo od 2006. godine. Oko 40 studenata islamske, katoličke i pravoslavne teologije zajedno su posjećivali teološke fakultete na kojim studiraju, diskutirali i nastavnim planovima i programima, ali i o vlastitoj vjerničkoj praksi. O značaju ovih susreta najbolje govori činjenica da su mladi kršćanski i muslimanski telozi na ovim manifestacijama po prvi put imali priliku doživjeti vjerničku praksu pripadnika druge vjeroispovijesti ili, recimo, posjetiti sinagogu. Osim toga, ova grupa mladih teologa odlikuje se velikim stepenom zainteresiranosti, čak i za kontroverzne teme, te vlastitom inicijativom, što je dovelo do organiziranja okruglog stola "Dijalog vjernika sa ateistima i agnosticima" ili potaklo na štampanje tzv. međureligijskog kalendara.