Političke stranke

Jedna od klasičnih oblasti djelovanja Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu jeste suradnja sa političkim strankama. Kroz podršku, savjetodavne aktivnosti i obrazovne mjere za pripadnike umjerenih političkih snaga, a posebno za politički podmladak, Fondacija Konrad Adenauer pokušava da unaprijedi i stabilizira procese demokratizacije u BiH. Jednom od naših najvažnijih zadaća smatramo rad sa politički aktivnim mladim ljudima, koje pokušavamo upoznati osnovnim vrijednostima demokratskog društva, principima socijalne tržišne privrede i europskim procesima integracija. Fondacija Konrad Adenauer u decembru 2004. podržavala je i pratila tri stranke iz BiH (SDA, HDZ i PDP) u procesu apliciranja za status promatrača u Europskoj narodnoj stranci, a sa ciljem da podrži demokratski razvoj i približavanje stranaka europskim standardima. Od tada je suradnja sa ovim strankama, te pomaganje njihove međusobne suradnje jedno od težišta rada Fondacije u ovoj oblasti.

-Diskusije o Ustavu BiH-

Jedna od tema s kojom se Fondacija bavi već duži niz godina je reforma Ustava Bosne i Hercegovine. Do sada smo proveli mnoštvo aktivnosti obrađujući različite aspekte ustavne problematike u BiH. Neka od težišta su bila: ravnoteža između individualnih i kolektivnih prava, te nadležnosti i odnosi između institucija BiH i entiteta. Najznačajnije aktivnosti:

  • publiciranje studije o Aprilskom paketu ustavnih reformi (05/2007)
  • studijsko putovanje "Federalizam" za parlamentarce i eksperte za ustavnu reformu iz političkih stranaka
  • izrada studije o procesima odlučivanja u Bosni i Hercegovini
-Podrška mladima-

Investiranje u buduće nositelje demokratskih struktura centralni je zadatak u našoj djelatnosti. Stoga Fondacija Konrad Adenauer organizira savjetovanja, simulacije, interaktivne seminare i obuke tj. razne forme političkog obrazovanja za politički podmaladak Bosne i Hercegovine. Poseban značaj pri tome se pridaje razmjeni između njemačkih političara i demokratski orijentiranih političara iz BiH.

Kontakt

Ivana Marić

Ivana Marić bild

Stručna suradnica Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini

ivana.maric@kas.de +387 33 215 240 +387 33 215 239