Privreda

Procesi demokratizacije u BiH i povratak izbjeglica dugoročno su mogući samo ukoliko su praćeni odgovarajućim privrednim razvojem. U tom kontekstu su privreda i privredni razvoj postali jedno od težišta u projektnom radu Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu. U širokom krugu poduzetnika, političara, predstavnika privrednih udruženja, kao i univerzitetskih profesora i studenata, diskutira se o privrednim reformama i razmatra se koncept socijalne tržišne privrede. U okviru ovog težišta posebno želimo pomoći da se prevaziđe jaz između teorije privrednih nauka i privredne prakse u društvu u tranziciji.

Fondacija Konrad Adenauer zajedno sa parnerima podržala je nekoliko istraživanja i studija, koji treba da pomognu proces tranzicije u BiH. Ovi dokumenti dostupni su klikom na link "Publikacije". Predstavništvo u Sarajevu Fondacije Konrad Adenauer osim toga, u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, organizira diskusije, konferencije i simpozije. Posebno su dobro prihvaćene bile manifestacije na temu "Ekonomija između teorije i prakse" i "Značaj socijalnog dijaloga". Na ekonomskim fakultetima u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli studenti, mladi političari i poduzetnici diskutiraju sa predstavnicima vlade i međunarodnih financijskih institucija, predstavnicima EU, privrednim ekspertima i poduzetnicima, a teme njihovih razgovora su između ostaloga privredna situacija u zemlji, privredni razvoj, perspektive integracije u europski ekonomski prostor, te praktične prepreke koje proizilaze iz različitih bankovnih, poreskih, pravnih i socijalnih sistema u Bosni i Hercegovini.

Kooperacioni partneri: CRI, YET, ekonomski fakulteti, privredne komore, udruženja, sindikati, nevladine organizacije, OHR...