Forum

Paketat shëndetësore sociale në Shqipëri

Paketat e shërbimit shendetësor si një sfidë e re

Konrad-Adenauer-Stiftung dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor organizojnë më datë 28 tetor 2014, ora 10.00, një tryezë të rrumbullakët në qytetin e Shkodrës, tek Grand Hotel Europa.

Details

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, pas një procesi gjithëpërfshirës, ka arritur të kostifikojë dhe përgatisë 10 paketat e para të shërbimeve shëndetësore, të cilat do të ofrohen pa pagesë si në spitalet publike ashtu edhe në ato private që plotësojnë kriteret. Tashmë janë shpallur kriteret për strukturat që do të mund të kontraktojnë me Fondin dhe ndodhemi në fazën finale që këto paketa të bëhen të prekshme për pacientët.

Faza aktuale është ajo më e rëndësishmja, pasi synohet të kuptohet qartësisht në terren mënyra e përfitimit të këtyre paketave. Për këtë arsye mendohet të organizohen dy takime në rrethe ku tashmë ofrohet njëra prej paketave, siç është shërbimi i dializës.

Paketat shëndetësore prezantohen si një sfidë e re në kuadër të politikave sociale për shëndetin në Shqipëri.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Grand Hotel Europa, Shkodër

Kontakt

Dr. Thomas Schrapel

Dr

Direktor des Regionalprogramms Politischer Dialog Südkaukasus

thomas.schrapel@kas.de +995 32 2 459112
+995 32 2 459113