Asset-Herausgeber

Einzeltitel

Kodeks ustavnog prava Bosne i Hercegovine

Najvažniji propisi bosanskohercegovačkog državnog ustavnog materijalnog prava.

Asset-Herausgeber

Kodeks ustavnog prava sadrži najvažnije propise bosanskohercegovačkog državnog materijalnog ustavnog

prava. Dodatno, Kodeks uključuje i ustave entitetā i Statut Distrikta Brčko, kao važne pravne akte koji su u uskoj vezi sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Svi tekstovi ustavā, zakonā i drugih propisa su ažurirani, tj. prečišćeni,zaključno sa 2011. godinom

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber