Asset-Herausgeber

Einzeltitel

Okolinski vodič za političare

Regionalni centar za održivi razvoj(REIC) je uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, u okviru zajedničkog projekta "Održivi put za mlade političare", sačinio dokument pod nazivom "Okolinski vodič za političare". Ovaj vodič sa temeljnim informacijama o održivom razvoju možete dobiti klikom na link.

Asset-Herausgeber

Sadržaj

1. Priroda i društvo

2. Stanje

2.1. Okolinska Kuznets-ova kriva

2.2. Osnovni okolinski principi u međunarodnom sporazumjevanju

3. Ideologija političkih partija i okolina

3.1. Tri sektora ideologije i identiteta

4. Okolina u programu partija u Jugoistočnoj Evropi

5. Analiza sadrţaja okoline u programima političkih partija u BiH

6. Zakonski okvir

6.1. Učestvovanje u javnosti i pristup informacijama

Prilog I - Propisi o okolini u Bosni i Hercegovini

Prilog II - Propisi o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije u Bosni i Hercegovini

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber