Asset-Herausgeber

Einzeltitel

Priručnik za predizbornu kampanju

Bez obzira da li se radi o lokalnim ili općim izborima – postoje neka pravila i savjeti na koje treba obratiti pažnju. Priručnik koji imate pred sobom je namijenjen kako rukovodstvu stranke tako i centrali stranke i lokalnim i mjesnim ograncima i kandidatima. S jedne strane ovaj priručnik nudi prijedloge i podsticaje u vezi sa onim što centrala stranke može da ponudi svojim kandidatima, a sa druge strane on pomaže kandidatima da se sistematski pripreme za predizbornu kampanju. Fondacija Konrad Adenauer želi Vam mnogo uspjeha sa ovim priručnikom i nada se da će Vam on biti dobar savjetnik.

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber