Asset-Herausgeber

Einzeltitel

Ustavno pravo Bosne i Hercegovine

Udžbenik-priručnik

Autori: Nedim Ademović, Joseph Marko, Goran Marković

Asset-Herausgeber

Ustav Bosne i Hercegovine nudi kompleksan ustavnopravni sistem koji

inkorporira mnoge suprotnosti, elemente koji nisu najpovoljnija rješenja ali i

određene diskriminirajuće odredbe koje ne bi smjele da budu dio suvremenog

demokratskog sistema. U dejtonskom ustavu postoje praznine i antinomije

koje s jedne strane otežavaju funkcioniranje države, ali sa druge strane nude

i prostor za interpretacije i dalji razvoj. Ovaj udžebnik nastoji studentima olakšati razumijevanje istorijskih, ustavno-pravnih i ustavno-političkih aspekata ustavnopravnog sistema u BiH i približiti im gradivo kako bi se lakše kritički suočili sa osjetljivom ustavnom tematikom. Mnogi elementi čine ustavni sistem

Bosne i Hercegovine izuzetno izazovnim za svakog (budućeg) pravnika. Upravo cilj ovog udžbenika jeste da se studentima, ali i drugim interesentima, predstave osnovne značajke ustavnopravnog sistema i poretka Bosne i Hercegovine, da se omogući povezivanje razuđenih elemenata bosanskohercegovačkog ustavnog prava u jedan sistem, te da se savremena ustavnopravna doktrina objasni na konkretnim primjerima iz života i prakse.

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber