Asset-Herausgeber

Seminar

"Etablierung des Qualitätssteuerungssystems in den Gemeinden"

"Einführen des Qualitätssteuerungssystems, Vision, Mission, Definieren der Qualitätspolitik"

Nach der Umsetzung des KAS-Projektes „Stärkung innerer Kapazitäten der Städte und Gemeinden“ in 2006 wurde vereinbart, auch in 2007 die Zusammenarbeit mit den Einheiten der Kommunalen Selbstverwaltung in Bosnien und Herzegowina fortzusetzen.

Asset-Herausgeber

Details

U 2007. godini dogovoreno je da se iz reda općina obuhvaćenih projektom u 2006. godini njih 4 (Bugojno, Novi Travnik, Mrkonjić Grad i Kakanj) podrže kroz ovaj projekt u uspostavi sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevu standarda ISO 9001:2000, kroz projekt u 2007.godini, za što su iskazali interes.

Uspostava ovog sistema u jedinicama loklane samouprave je trend u Bosni i Hercegovini od 2003. godine, tako da do danas 15 – 20 općina ima certificiran sistem, dok je njih najmanje još toliko u različitim fazama uspostave tog sistema. Kada se u praksi pokazalo da su općine koje su prve uspostavile ovaj sistem lideri u razvoju lokalne samouprave, to je i interes drugih općina za uspostavu ovog sistema veoma porastao.

Realizacijom ovog projekta općine Bugojno, Novi Travnik, Mrkonjić Grad i Kakanj svrstat će se u grupu vodećih općina u Bosni i Hercegovini u pogledu uspostavljanja moderne uprave.

PLAN AKTIVNOSTI:

1. Predavanje: Upoznavanje sa projektom i prezentacija plana, formiranje projektnih

timova i definisanje zadataka

2. Seminar: Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2000

3. Radionica: Vizija, misija, definisanje politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta

4. Konsultacije: Snimak stanja, definisanje procesa

ANALIZA AKTIVNOSTI – KONTROLNA TAČKA A

5. Seminar: Sistem upravljanja dokumentacijom

6. Radionica: Izrada uputstava za izradu procedura, uputstva za šifriranje, Izrada

procedure za upravljanje dokumentacijom

7. Radionica: Izrada procedure za upravljanje zapisima

8. Radionica: Izrada procedure za vođenje postupka upravnog rješavanja,

9. Radionica: Izrada procedure za pripremu i realizaciju plana budžeta,

10. Radionica: Izrada i primjena procedure za korektivne i preventivne mjere

11. Radionica: Izrada procedure za postupanje u slučaju neusklađenosti,

ANALIZA AKTIVNOSTI – KONTROLNA TAČKA B

12. Radionica: Procesi, Procedure, način mjerenja analize i poboljšanja (Liste procesa,

izrada procedure i uputstava)

Opća uprava,

Privreda,

Finansije,

Prostorno uređenje,

13. Radionica: Procesi

Komunalni poslovi,

Stambeni poslovi,

Imovinsko pravni poslovi – katastar,

Obrazovanje, kultura, zdravstvo i sport,

14. Radionica: Procesi

Boračko invalidska zaštita,

Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, raseljeni,

Obnova i razvoj,

Civilna zaštita,

15. Radionica: Procesi

Mjesne zajednice,

Informisanje

16. Radionica: Anketiranje korisnika, Izrada procedure za anketiranje i uvođenje u

praksu

ANALIZA AKTIVNOSTI – KONTROLNA TAČKA C

17. Radionica + Konsultacije: Izrada poslovnika o kvalitetu

ANALIZA AKTIVNOSTI – KONTROLNA TAČKA D

18. Seminar: Interni auditi sistema upravljanja kvalitetom

19. Konsultacije: Izvođenje internog audita zajedno sa obučenim internim auditorima,

20. Konsultacije: Analiza rezultata internog audita i provođenje korektivnih akcija,

ANALIZA AKTIVNOSTI – KONTROLNA TAČKA E

21. Radionica: Izrada procedure za preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom

22. Konsultacije: Preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom

ANALIZA REALIZACIJE I OCJENA USPJEŠNOSTI PROJEKTA

Planirano je 5 kontrolnih tačaka na kojima bi se analizirala realizacija planiranih aktivnosti.Ukoliko bude potrebno izvršit će se prikladne korektivne akcije u cilju uspješnosti Projekta.

Uspješnost projekta treba definisati na način da se može ocijeniti nakon završetka. Projekt ćemo smatrati uspješnim ako sve ponuđene i planirane aktivnosti završimo na vrijeme, a učesnici, predstavnici općina ocijene pozitivno aktivnosti i efekte projekta.

NAČIN RADA:

Na prvom, uvodnom susretu Direktor KAS-a i koordinatori aktivnosti ispred B.C.A. d.o.o. će upoznati načelnike općina sa planiranim aktivnostima na Projektu.

Potrebno je da svaka općina delegira svoje predstavnike, a u zavisnosti od broja zaposlenih, koji će aktivno učestvovati i realizovati sve aktivnosti koje se od njih očekuju.

Ponuđenim planom obuhvaćene su sve neophodne edukativne i konsultantske aktivnosti. Način rada je prilagođen učesnicima i obuhvata kako teoretski, tako i praktični dio sa radionicama i konkretnim rješenjima pojedinih procedura.

Pri izradi Poslovnika kvaliteta imali bi konkretnu pomoć sa prijedlogom rješenja prilagođen pojedinim općinama.

Sve aktivnosti će se odvijati u prostorima općina.

Asset-Herausgeber

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Novi Travnik

Referenten

 • Ljubisa Markovic
  • Bürgermeister a.D.
   Kontakt

   Dr. Christina Catherine Krause

   Dr

   Leiterin der Abteilung Internationale Politik und Sicherheit

   christina.krause@kas.de +49 30 26996-3445 +49 30 26996-53445
   _Etablierung des Qualitätssteuerungssystems in den Gemeinden_ v_1

   Asset-Herausgeber

   Asset-Herausgeber