Asset-Herausgeber

Veranstaltungsberichte

Inšallah, Madona, inšallah!

Dr. Mile Lasić

Riječ dr. sc. Mile Lasića na okruglom stolu „REFORMA USTAVA U FBiH –NADLEŽNOSTI I EFIKASNOST“, u organizaciji Konrad Adenauer Stiftung i Centra zaregionalne inicijative, Gradska vijećnica u Mostaru, 25.10.2013. godine

Asset-Herausgeber

"U BiH se i ne živi drugo do tzv. prokletstvo malih razlika, ili

prokletstvo bliskosti, pa se vjerojatno zbog toga i ne umije uvidjeti potreba za međusobnim

priznanjem i uvažavanjem, za življenjem kulture složenih identiteta i konsenzualnom

političkom kulturom. U osnovi se, dakle, radi o nerazumijevanju vlastite multikulturalnosti

kao zadanosti i bogatstva, te iz toga proistekle imperativne nužnosti za balansom između

različitih demokratskih koncepata koji će omogućiti kompatibilnu uvezanost BiH koliko sutra

s političkom kulturom i pravnom praksom u Europskoj uniji. Nismo sposobni, dakle,

artikulirati našu multikulturalnost kao kulturološki pluralizam, ili inter-kulturalizam. Ako je

za utjehu s time se muče i u svijetu oko nas … "

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber