Veranstaltungsberichte

Obrazovanje koalicija u multietničkoj državi

Simulacija

Članak u studentskom časopisu o simulaciji održanoj na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Izvor: Informativni časopis STUDENT, broj 108, strana 24.