Asset-Herausgeber

Veranstaltungsberichte

Obrazovanje koalicija u multietničkoj državi

Simulacija

Članak u studentskom časopisu o simulaciji održanoj na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Izvor: Informativni časopis STUDENT, broj 108, strana 24.

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber