Asset-Herausgeber

Veranstaltungsberichte

U pamet se ljudi!

Dr. Mile Lasić, izlaganje na KAS-ovom skupu u Mostaru

Izlaganje dr. Mile Lasića s konferencije Fondacije Konrad Adenauer o reformi Federacije BiH, koja je održana u Mostaru, 25. aprila 2013.

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber