Asset-Herausgeber

Einzeltitel

Leviatan Islam: Islam dan Pembentukan Kuasa Negara

Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power

This is a Malaysia language translation of Seyyed Vali Reza Nasr's "Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power."

Asset-Herausgeber

Pada tahun 1979 Jeneral Zia ul-Haq, pemerintah tentera Pakistan mengisytiharkan bahawa Pakistan akan menjadi negara Islam. Nilai-nilai Islam dan norma-normanya dijadian asas identiti kebangsaan, undang-undang, ekonomi dan hubungan sosial dan menginspirasikan semua pembentukan dasar. Pada tahun 1980 Mahathir Mohamad, Perdana Menteri baru Malaysia memperkenalkan rancangan luas yang sama untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan pembentukan dasar dan membawa undang-undang negara dan amalan ekonomi selaras dengan ajaran Islam. Mengapa para pemerintah ini memilih jalan Islamisasi untuk negara mereka? Dan bagaimana negara-negara yang dulunya sekular dalam pascakolonial menjadi agen Islamisasi dan model negara Islam “sebenar”?

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber