Asset-Herausgeber

Publikationen

Asset-Herausgeber

Islam Tunduk Menyerah

Islam means Submission [The Basic Meaning of Islam]

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah" ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor utama yang melahirkan rush zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan.

Kahwin Campur antara Muslim dengan Non-Muslim

Interreligious Marriages between Muslims and Non-Muslims

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah" ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor utama yang melahirkan rush zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan.

Konsep Kebebasan Dan Agama

Freedom and Religion

Siri "Isu Semasa Dalam Risalah" ini lahir dari lubuk peristiwa, perkembangan semasa di seluruh dunia yang merunsingkan, yang acapkali berkait dengan agama dan penafsiran yang gelap terhadap agama. Siri ini cuba menampilkan sisi-sisi yang cerah dalam agama. Ia cuba menyelak seluas mungkin dimensi kemanusiaan risalah agama. Sambil itu ia tetap menyedari bahawa agama bukanlah faktor utama yang melahirkan rush zaman ini. Sebaliknya, agama, oleh mereka yang bingung, digalang sebagai potensi untuk merebakkan kerusuhan.

Islam & Pluralisme

(available only in Bahasa Malaysia)

A Selection from Tales from Heaven

About God and the World

Bahasa Malaysia Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic

Politik Perlembagaan

Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa dari Sudut Perlembagaan dan Undang-undang

Riwayat Hidup Konfusius

Chinese Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic

English Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic