Gespräch

„Gradimo zajedno“ – podrška integraciji migranata u lokalnu sredinu

Lokalna udruženja građana u kampanjama za podršku integraciji migranata

Uskoro lokalne kampanje za bolje razumevanje lokalnog stanovništva i migranata

Details

U sedam gradova sa najvećim brojem migranata u Srbiji - Subotici, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Beogradu, Nišu, Vranju i Preševu – u narednom periodu započeće lokalne kampanje podrške integraciji migrantskog stanovništva u ovim sredinama. Organizacije civilnog društva iz ovih gradova će, zajedno sa tamošnjim Lokalnim mrežama za podršku integraciji izbeglica, organizovati niz aktivnosti kako bi smanjili socijalnu distancu između lokalnog i migrantskog stanovništva i ukazali na potrebe i probleme migranata koji u ovim gradovima žive.

Lokalne kampanje zagovaranja deo su aktivnosti međunarodnog projekta „Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje“ koji zajedno sprovode Fondacija Konrad Adenauer, Udruženje „Atina“ i Makedonsko udruženje pravnika. Organizacijama čiji su predlozi projekata odabrani, u sredu 11.aprila u hotelu „Park“ u Beogradu su dodeljeni grantovi.

„Integrisanje izbeglica uvek je pitanje koje najviše dotiče lokalno stanovništvo zajednica u kojima su izbeglice privremeno ili stalno smeštene. Izuzetno je zato važno da lokalno stanovništvo i vlasti budu uključeni u proces integracije, da budu o svemu informisani i da, zajedno sa izbeglicama, traže najbolje modele suživota“, rekao je, tom prilikom, Norbert Bekman Dirkes, direktor predstavništva Fondacije „Konrad Adenauer“ za Srbiju i Crnu Goru.

Lokalne kampanje su, uglavnom, usmerene na uključivanje dece migranata u zajednicu kao i na zajedničke aktivnosti lokalnog stanovništva i migranata, u cilju smanjivanja socijalne distance i upoznavanja. U Subotici će se, tako, raditi radionice sa decom osnovnoškolskog uzrasta iz lokalne sredine i decom migrantima; u Nišu će se realizovati projekat „Isti, ali različiti“ s ciljem upoznavanja dve kulture; organizacije iz Vranja će se, takođe, baviti pružanjem podrške deci i to tako što će i roditelje i decu učiti razumevanju kulturnih razlika; organizacija „Jefimija“ iz Sremske Mitrovice takođe će sprovesti kampanju „Otvoreni horizonti“ s ciljem približavanja lokalnog i migrantskog stanovništva; Crveni krst iz Šida baviće se pitanjem nasilja u porodici u migrantskoj populaciji; u Beogradu i Preševu će, takođe, biti sprovedene brojne aktivnosti čiji je cilj prevazilaženje jaza između lokalnog i migrantskog stanovništva i bolje upoznavanje.

U Makedoniji se ovaj projekat sprovodi u dve opštine u Skoplju kao i u Đevđeliji i u Kumanovu i u ovim sredinama će se, takođe, naraednih nedelja, voditi kampanje senzibilisanja javnosti na potrebu uključivanja migranata u društvene tokove.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Beograd

Kontakt

Aleksandra Galonja

Aleksandra  Galonja bild

Projektkoordinatorin - EU project “Building Together – Community Monitoring and Advocacy"

Aleksandra.Galonja@kas.de +38163 272163
„Gradimo zajedno“ – podrška integraciji migranata u lokalnu sredinu