Asset-Herausgeber

Länderberichte

Musíme sa zhlboka nadýchnuť a kráčať ďalej

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dodal Európanom odvahu

V čase krízy dôvery v európsky projekt povzbudzuje prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska k tomu, aby sme pokračovali v procese integrácie.

Asset-Herausgeber

Vo svojom príhovore v sídle Nadácie Konrada Adenaura v Berlíne, ktorú navštívil na pozvanie Európskeho hnutia a Nadácie Konrada Adenauera, prezident Andrej Kiska povedal: „Ako bývalý manažér viem, že všetky veľké projekty majú svoje počiatočné chyby a treba ich podľa aktuálnej situácie upravovať a inovovať. V politických projektoch sú veci ešte zložitejšie...“ Nesmieme však klesať na duchu, členské štáty musia nabrať odvahu a veriť, že jestvuje spoločné riešenie problémov.

Prezident Kiska ďalej zdôraznil, že keď v členských štátoch ubúda dôvera v európsky projekt ako priestor mieru, demokracie a prosperity, musíme tomu čeliť tým, že posilníme princíp subsidiarity. Mnohé problémy, ktoré sú vodou na mlyn populistov, by sa mali riešiť tam, kde vznikajú, a to od základov. Nepriateľov Európy treba poraziť na domácom fronte. Výraz Brusel nie je synonymum nadávky. Populisti ho tak používajú vždy vtedy, keď chcú odviesť pozornosť od vlastných zlyhaní, keď sami nenachádzajú nijaké dobré riešenie.

K utečeneckej kríze: Naše postoje nie sú od seba veľmi vzdialené

Prezident Kiska sa vyjadril aj k utečeneckej kríze, ktorá je dnes v Európe hádam najviac diskutovanou témou. Uviedol, že je sklamaný z toho, že sa v jeho krajine počas práve sa končiaceho predsedníctva v Rade EÚ nepodarilo dosiahnuť v tejto téme zásadnú zmenu. Predsa však vidí aj v súčasnom vývoji nádej na skoré dosiahnutie kompromisu. Systém kvót pri rozdeľovaní utečencov, založený na solidarite, na ktorom sa dohodli ministri vnútra EÚ v roku 2015 sa podľa Kisku v dlhodobej perspektíve presadí, hoci v súčasnosti nebol ešte zrealizovaný. „Som opatrným optimistom“, povedal a dodal, že krajiny nie sú v tejto veci natoľko od seba vzdialené, ako sa to niekedy môže zdať. Existuje zhoda v otázke zabezpečenia vonkajších hraníc, ako aj vo veci kontrolovaného prisťahovalectva alebo odlišného prístupu k vojnovým a ekonomickým utečencom.

Držím palce Angele Merkelovej

„Musíme sa zhlboka nadýchnuť a kráčať ďalej“, povedal na záver prezident Kiska a dodal, že do roku 2017 drží palce spolkovej kancelárke Angele Merkelovej, aby bola v parlamentných voľbách znova zvolená. „Iba keď sa bude dobre dariť Nemecku, bude sa dobre dariť aj Európskej únii,“ dodal.

Na pôde Nadácie Konrada Adenauera pozdravili prezidenta Kisku vrcholní predstavitelia nadácie a riaditeľ pobočky Nadácie Konrada Adenauera v Prahe a Bratislave Matthias Barner.

Zástupca generálneho tajomníka Nadácie Konrada Adenauera a vedúci Oddelenia európskej a zahraničnej spolupráce Dr. Gerhard Wahlers uviedol, že nadácia otvorila svoju kanceláriu na Slovensku krátko po páde železnej opony a odvtedy prispieva k budovaniu demokracie, k vytváraniu dobrých politických kontaktov, organizuje a podporuje vzdelávacie aktivity a pomáha v oblasti vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou.

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber