Asset-Herausgeber

Michal Matlon/Unsplash

Einzeltitel

Aká kvalitná je slovenská demokracia?

von Michal Petrík

Takmer polovica občanov nie je spokojná s kvalitou demokracie. Na druhej strane v porovnaní s rokom 2016 na Slovensku významne stúpol podiel ľudí, ktorí veria demokracii.

Ľuďom najviac prekáža, že politici neriešia ich naozajstné problémy a že sa netrestá nehospodárne nakladanie s majetkom štátu. Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu Inštitútu INEKO a agentúry Focus, ktorý podporila Nadácia Konrada Adenauera na Slovensku. Oproti roku 2016, kedy INEKO realizoval prieskum s rovnakými otázkami, významne stúpol podiel ľudí, ktorí veria, že kvalita demokracie výrazne ovplyvňuje kvalitu života. Ľudia vidia riešenie problémov demokracie vo väčšom angažovaní slušných ľudí, posilňovaní nezávislosti a odbornosti kľúčových inštitúcií či väčšej decentralizácii.

Asset-Herausgeber

Pozrite si rozhovor Petra Goliaša, riaditeľa INEKO a Tímei Perignáthovej, štipendistky našej nadácie o výsledkoch prieskumu:

Inštitút INEKO uskutočnil prostredníctvom agentúry Focus začiatkom apríla 2021 na vzorke 1001 respondentov reprezentatívny prieskum verejnej mienky o vnímaní kvality demokracie na Slovensku. Prieskum s rovnakými otázkami prebehol na vzorke 1020 respondentov aj v novembri 2016, čo umožňuje sledovať niektoré zmeny názorov počas uplynulých 5 rokov.

Cieľom prieskumov je zistiť názory ľudí na kvalitu demokracie na Slovensku, na súvis medzi kvalitou demokracie a kvalitou života, na hlavné nedostatky demokracie a tiež možné riešenia. Výsledky môžu podnietiť verejnú diskusiu a slúžiť ako podklady pre vzdelávanie o význame demokracie pre kvalitu života, o možnostiach ako zlepšiť kvalitu demokracie na Slovensku a tiež ako znížiť riziko prijímania nedemokratických riešení.

Medzi dobré správy patrí, že v roku 2021 v porovnaní s rokom 2016 významne stúpol podiel ľudí, ktorí:

  • veria, že kvalita demokracie výrazne ovplyvňuje kvalitu života,
  • podporujú posilňovanie a dozrievanie demokracie, ktorá síce nie je dokonalá, ale lepšiu možnosť nemáme,
  • podporujú väčšiu decentralizáciu, to znamená presun väčších kompetencií i zdrojov do rúk samosprávnych krajov a obcí,
  • podporujú väčšiu angažovanosť slušných ľudí pri spravovaní verejných záležitostí,
  • podporujú posilnenie nezávislosti a odbornosti policajných vyšetrovateľov, prokuratúry, súdnictva, kontrolných a regulačných orgánov, aby sa znížilo riziko zneužitia moci.

 

Horšou správou je, že s kvalitou demokracie na Slovensku vyjadrilo v roku 2021 nespokojnosť 45,6 % (39,8 % v roku 2016) a spokojnosť 29,3 % občanov (25,9 % v roku 2016). Zvyšní respondenti (24,6 % v roku 2021 a 33,3 % v roku 2016) nepovažujú kvalitu demokracie ani za dobrú ani za zlú.

Za posledných 5 rokov sa kvalita demokracie skôr zhoršila podľa 49,9 % občanov (43,1 % v roku 2016) a skôr zlepšila podľa 20,8 % občanov (17,8 % v roku 2016). Podľa zvyšných respondentov (27,6 % v roku 2021 a 36,4 % v roku 2016) sa kvalita demokracie „ani nezlepšila ani nezhoršila“.

Spokojnosť s kvalitou demokracie vyjadrujú najmä mladší ľudia, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, vyšším príjmom, slovenskou národnosťou, priaznivci vládnej koalície resp. pravicových strán, ľudia s liberálnou orientáciou a eurooptimisti. Rovnaké skupiny obyvateľstva si myslia, že sa kvalita demokracie za posledných 5 rokov skôr zlepšila. Nespokojní sú najmä ľudia s nižším vzdelaním a príjmom, maďarskou národnosťou, priaznivci opozičných strán a euroskeptici.

Kvalita demokracie „zásadne“ ovplyvňuje kvalitu života podľa 18,6 % respondentov (10,5 % v roku 2016) a „dosť výrazne“ podľa 49,7 % respondentov (41,8 % v roku 2016). Spolu tak viac ako dve tretiny respondentov (68,3 % v roku 2021) vyjadrili názor, že kvalita demokracie „zásadne“ alebo „dosť výrazne“ ovplyvňuje kvalitu života ľudí na Slovensku. Častejšie sú medzi nimi zastúpení obyvatelia miest nad 100-tisíc obyvateľov a príslušníci maďarskej národnosti. V roku 2016 mala rovnaký názor mierne nadpolovičná väčšina respondentov (52,3 % v roku 2016). Nárast podielu je dobrou správou, pretože pokiaľ ľudia vidia súvis medzi kvalitou demokracie a kvalitou života, dá sa predpokladať, že budú vyvíjať väčší verejný tlak na riešenia vedúce k vylepšovaniu demokracie.

Prieskum vznikol vďaka finančnej podpore Konrad Adenauer Stiftung v Bratislave.

Viac informácií, ako i kompletné výsledky prieskumu nájdete na webstránke INEKO tu.

Zdroj: Inštitút INEKO

 

Asset-Herausgeber

Kontakt

Michal Petrík

Portrait Michal Petrik

Projektmanager

michal.petrik@kas.de

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber